Osa 4. Keho kertoo, tunteet ohjaavat vai ulkoinen tieto johdattaa?

Osan 4. tavoitteet

 • Tutustua keholähtöiseen syömiseen nälän eri lajien kautta: miten keho ja mieli viestivät tarpeistaan?
 • Ymmärtää tunteiden ja syömisen yhteyttä
 • Herättää pohtimaan sisäisen ja ulkoisen tiedon suhdetta (Kertooko keho kaiken? Ovatko ajatukseni aina totta? Mikä on ravitsemussuositusten rooli syömisessä?)

Osan 4. tehtävät:

 1. Harjoitus: Syönkö kehoani kuunnellen -testi
 2. Harjoitus: Nälän eri lajit
 3. Kuuntele podcast ”Kertooko keho vai tarvitsemmeko tietoa?”
 4. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Johdanto teemaan

Miksi syön niin kuin syön? Mitkä tekijät ohjaavat ruokailutottumuksiani? Kuuntelenko kehoani ja sen viestejä vai ohjaako syömistäni lähinnä tieto siitä, mikä on terveellistä? Entä nautinto, sallinko itseni nauttia ruoasta vai tuottaako herkuttelu helposti syyllisyyttä? Olenko huomannut, että joskus paha mieli saa minussa aikaan halun syödä? Miten reagoin tähän? Vai kiinnitänkö lopulta aika vähän huomiota siihen mitä syön? Jatkuva kiire ja liian vähän aikaa miettiä, mikä olisi minulle hyväksi. 

Tässä osiossa tutkimme, miten keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa, millainen rooli tunteilla on syömisessä sekä mikä rooli tiedolla on siinä, mitä syömme. 

Keholähtöinen syöminen

Keholähtöinen syöminen on esillä monessa viime vuosina tutuksi tulleessa hyvän syömisen hahmottelussa: intuitiivisessa syömisessä, tietoisessa syömisessä ja Syömisen taidossa (engl. Eating Competence, Satter 2007). KEHUVAssa keholähtöisellä syömisellä tarkoitetaan kehon tarpeiden tunnistamista ja syömistä niiden ohjaamana.

Fysiologiset nälän ja kylläisyyden tuntemukset kehossa ohjaavat meitä ihannetilanteessa syömään kehomme tarpeita vastaavasti – ei liikaa, muttei myöskään liian vähän. Kehon viestien tunnistamista haastaa kuitenkin monia asia: olemme syöneet niin pitkään muiden kuin oman kehomme viestien ohjaamina, ettemme enää tunnista nälkää tai kylläisyyttä; jatkuva ruokamainonnan ja -tarjonnan tulva altistaa meidät tiuhaan ruokaärsykkeille; syömiseen liittyvät normatiiviset ajatukset (mitä ajattelemme ”oikeanlaisesta syömisestä”) ja tunteet ohjaavat meitä syömään siten, että ohitamme kehomme todelliset tarpeet.

Tehtävä 1. Syönkö kehoani kuunnellen -testi

Vastaa Syönkö kehoani kuunnellen -testiin. Pohdi joko itsenäisesti, parin kanssa tai ryhmässä, millaisia ajatuksia testin tekeminen herätti. Opitko itsestäsi ja kehon kuuntelun taidoistasi jotain uutta? 

Lataa testi itsellesi alla olevan lataa-painikkeen kautta.

Nälän eri lajit

Tietoisen syömisen lähestymistavassa puhutaan nälän eri lajeista. Olemme tehneet näistä nälän eri lajeista oman sovelluksemme myös KEHUVAssa. Niiden avulla pyrimme konkretisoimaan erilaisista syistä johtuvaa haluamme syödä jotakin. 

Fysiologinen nälkä on tila, jossa kehomme kärsii energiavajeesta ja toivoo saavansa lisää polttoainetta ja ravintoaineita itseensä. Fysiologinen nälkä voi tuntua kehossamme esimerkiksi nipistyksenä vatsanpohjassa, heikotuksena, orastavana päänsärkynä tai keskittymiskyvyn heikkenemisenä. Herkkyytemme ja tapamme tuntea fysiologista nälkää ovat yksilöllistä. 

Ruuan ulkonäkö, tuoksu tai maku voivat houkutella meitä syömään, vaikka meillä ei olisi lainkaan puutetta ravinnosta fysiologisesti. Fysiologinen nälkätila voi tosin edelleen voimistaa tällaisissa tilanteissa haluamme syödä. Tuoreen pullan tuoksu kaupan eteisessä saa kummasti meidät suuntaamaan paistopisteelle ja kauniisti astellut tarjoilut buffetpöydässä lataamaan lautaselle enemmän ruokaa kuin jaksamme syödä.

Opittu ja ”kellotettu” nälkä viittaa tilaan, joka syntyy toiston ja oppimisen kautta. Jos syömisen rytmimme on hyvin säännöllinen, voi kehomme oppia haluamaan lounasruokaa työpäivinä aina kello yksitoista ja viestiä tästä nälän tunteena päivästä toiseen samaan aikaan. Tiettyjen ruokien syömiseen tietyissä tilanteissa ja paikoissa liittyy paljon ehdollistumista: opimme kaipaamaan voileipiä löhötessämme iltaisin sohvalla ruudun edessä, jos toistamme tätä rituaalia riittävän pitkään. Tai viimeistään leffateatterin aulassa askeleemme suuntaavat popcornin tai irtokarkkien luo, jos olemme tottuneet syömään niitä aina kun käymme elokuvissa 

Erilaisiin tunnetiloihin voi liittyä halua syödä. Ikävä, ahdistus, suru ja yksinäisyys tai yhtä lailla ilo ja kiintymys voivat saada meissä aikaan halun syödä. Tunnesyömisestä puhutaan yleensä silloin, kun tunteet nappaavat pääroolin syömisen säätelyssä ja käytämme ruokaa apuna tunteiden hallinnassa tai torjumisessa. Tietoisessa syömisessä puhutaan tässä yhteydessä sydämen nälästä. Tunnesyömiseen voi myös liittyä ehdollistumista. Jos meitä on lapsena toistuvasti lohdutettu tiettyjen tunnetilojen yhteydessä (esimerkiksi suru, pettymys) tarjoamalla tietynlaista ruokaa, opimme etsimään näistä samoista ruuista lohtua vielä aikuisenakin.

Ajatusten nälällä viitataan yleensä normatiivisiin ajatuksiin, jotka ohjaavat meitä syömään tai olemaan syömättä jotakin tiettyä ruokaa. Tällaisia ovat ajatukset kuten ”sokeri on epäterveellistä, sitä pitää välttää”. ”ruoka pitää tehdä itse, sillä valmisruoissa on liikaa lisäaineita” tai ”jokaisella aterialla pitää olla kasviksia.” Osa normatiivista ajatuksista voi olla meille hyödyllisiä, osa jopa haitallisia. Haittaa meille voi olla ajatuksista, jotka ovat enemmän mielikuvia kuin totuuksia tai jotka ovat ehdottoman mustavalkoisia ja ohjaavat meitä joustamattomuuteen syömisessä.

Tehtävä 2. Harjoitus: nälän eri lajit

Pohdi joko itsenäisesti tai parin kanssa/ryhmässä, tunnistatko nälän eri lajeja omalla kohdallasi? Millaisissa tilanteissa olet kohdannut erilaisia nälän lajeja?

Kertooko keho kaiken?

Neljännen osion päätteeksi keskitymme pohtimaan ulkoisen ja sisäisen tiedon suhdetta. Jos keho on niin viisas kuin aina välillä väitetään, mihin ravitsemustietoa, kuten ravitsemussuosituksia tarvitaan? 

Tehtävä 3. Podcast ”Kertooko keho vai tarvitsemmeko tietoa?”

Seuraavassa Podcast-katkelmassa tutkijatohtori Sanna Talvia pohtii keholähtöisen syömisen ja kehon ulkopuolelta tulevan tiedon, kuten ravitsemussuositusten, välistä suhdetta ravitsemusterapeutti Anna Päätalon kanssa. Kuuntele tallenne ja siirry tämän jälkeen pohtimaan podcast-linkin alla esitettyjä kysymyksiä.

Tehtävän 3. kysymykset:

 • Kuinka paljon ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää ruoasta ja ravitsemuksesta?
 • Voinko keskustella nuoren (tai muun omassa työssä kohtaamani henkilön) kanssa ruoasta ja esittää näkemyksiä, jotka eivät ole linjassa virallisen tiedon (esim. ravitsemussuositusten) kanssa? Perustele näkemystäsi.

Tehtävän 3. purku ryhmässä tai parin kanssa

Pohtikaa yhdessä alla esitettyjä kysymyksiä. Voitte myös halutessanne osallistua keskusteluun sivun alaosassa.

Tehtävän 3. purku itsenäisesti

Pohdi alla olevia kysymyksiä ja tuo esiin ajatuksiasi tai osallistu keskusteluun sivun alareunan keskusteluosiossa.

Huom. Kommentoida voi nimimerkillä. Sähköpostiosoitekentän voi jättää tyhjäksi.

Tehtävä 4. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Pohdi seuraavaa kysymystä oppimispäiväkirjaasi.

 1. KEHUVAssa ajatellaan, että ihannetilanteessa syömistä ohjaavat yhdessä sekä kehon viestit että ulkoinen, luotettava tieto. Myös tunteet saavat vaikuttaa, mutteivat ottaa kokonaan syömisen säätelyn valtaa itselleen. Pohdi, miten kehoviestien kuuntelun, ulkoisen tiedon hyödyntämisen tai tunteiden vaikutuksen ylikorostuminen voi näkyä syömisessä. Voit pohtia jokaista näistä erikseen. Entä jos jokin näistä puuttuu kokonaan? 

Siirry 5. osaan ->

<- 3. osaan

Koulutuksen etusivulle

50 kommenttia artikkeliin ”Osa 4. Keho kertoo, tunteet ohjaavat vai ulkoinen tieto johdattaa?

 1. Nimetön sanoo:

  Perustiedot eri ravintoaineista ja niiden tarpeesta. Monelta asiakkaalta kysyttäessä huomaa, että asiakas ei välttämättä tiedä mikä on hiilihydraatti tai proteiini. Myös perustieto on osalta hukassa ja on tärkeää myös kysyä asiakkaalta tarkennusta siitä, että mikä on hänen ymmärryksensä terveellisestä ruokavaliosta tai tietääkö hän, mistä proteiineja saa. Toki olisi myös hyvä täsmentää esimerkiksi yleisiä suosituksia kritisoivalle, miksi ne ovat sellaiset kuin ovat ja mihin ne perustuvat. Eriävien näkemysten parissa voi käydä keskustelua ja asiakastyössä yksilön omaa käsitystä tulee kunnioittaa. Ammattilaisen tehtävä on kuitenkin tuotava ilmi, että suosituksia tukee vankka näyttö ja ammattilaisena on moraalisesti oikein tukeutua tutkittuun tietoon. Toki on hyvä täsmentää sitäkin, että ruoka ja ravitsemus on muutakin kuin lukuja ja statistiikkaa. Ammattilaisen on myös hyvä muistaa, että ravitsemustutkimuksia on haastava tutkia ja kaikkea ravitsemukseen liittyvää ei ole edes mahdollista tutkia. Yhä enemmän tiedetään esimerkiksi siitä, että huonolaatuinen uni on yhteydessä ylipainoon jopa merkittävämmässä määrin kuin ruokavalio. Silti mitään yhden totuuden tietä on turha lähteä kulkemaan. Olemme kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.

 2. TULEVA RAVITSEMUSAMMATTILAINEN sanoo:

  Mielestäni jokaisen tulisi tietää suomalaisset ravitsemussuositukset pääpiirteittäin. Jokaisen tulisi tietää energiaravintoaineiden tarpeesta ja niiden lähteistä. Mielestäni jokaiselle tulisi olla tuttua myös mm. ateriarytmin merkitys, ruokapyramidi sekä lautasmalli.

  Toki nuoren kanssa voi keskustella asioista rakentavasti, mutta itse en lähtisi esittämään virallisista suosituksista poikkeavaa näkemystä, jos itselläni sellainen olisi. Mielestäni ravitsemusterapeutin/muun ammattilaisen ohjauksen tulee perustua tieteelliseen ja tutkittuun tietoon, eikä omiin mielipiteisiin.

 3. Nimetön sanoo:

  Mielestäni jokaisella tulisi olla peruskäsitys terveellisestä ruoasta ja ravitsemuksesta, esimerkiksi kuinka paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja olisi hyvä päivittäin syödä sekä mitkä yleisesti ottaen ovat hyviä rasvan, hiilihydraattien ja proteiinin lähteitä. On tietysti ymmärrettävää, että (koko väestöä ajatellen) kaikilla ei ole kiinnostusta näihin asioihin. Riittävä tieto ravitsemuksesta ja ruoasta antaisi kuitenkin edellytykset toteuttaa terveyttä edistäviä ruokavalintoja. Ruokapyramidin hahmottaminen ja sen ymmärtäminen sekä lautasmallin käyttö ovat mielestäni tapoja, jotka riittävät ns. tavallisen tallaajan ruokavalintojen pohjaksi. Mikäli aiheesta on kiinnostunut, voi siitä tietysti etsiä itse lisää tietoa.

  Olen huomannut, että mitä pitemmälle ravitsemustieteen opinnoissa etenee, sitä tarkemmin itsekin valitsee sanojaan ja näkemyksiään. Olen aiemmin saattanut jopa ”vastustaa” suosituksia, mutta tällä hetkellä koen sen moraalisesti vääränä. Ravitsemustieteen koulutus ohjaa mielestäni siihen, että suosituksia käytetään ruokavalintojen ja ruokakasvatuksen pohjana, ja että meidän tulisi puhua yhdenmukaisesti näiden pohjalta.

  Toisaalta ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä ruoasta ja ravitsemuksesta. Ravitsemusalan ammattilaisena koen, että erilaisia näkökulmia tulee yrittää ymmärtää. Mikäli esimerkiksi asiakkaan näkemykset ovat kaukana ravitsemussuosituksista tai muusta virallisesta tiedosta, tulisi ajatusten taustalla olevaa näkemystä selvittää tarkemmin. Toisaalta taas jotkut ihmiset kokevat olevansa niin yksilöllisiä, etteivät ravitsemussuositukset sovi heille tai he eivät halua noudattaa niitä muista syistä. Lisäksi erilaiset trendidieetit (esim. tällä hetkellä pinnalla oleva ketogeeninen ruokavalio) sotivat vahvasti suosituksiin nähden. Mielestäni hyvä ajatus on, että Patrik Borgin sanoin ravitsemusasiantuntijalla pitäisi olla ”kaikki keinot käytössään”, mutta osattava valita tilanteeseen sopiva keino. Joissakin tilanteissa voi olla paikallaan jossain määrin virallisesta tiedosta tai ravitsemussuosituksista poikkeava näkemys.

  Täytyy myös huomioida, että ravitsemussuositukset ovat väestötason suosituksia. Tämän perusteella voisi siis olla ”hyväksyttävää” esittää myös suosituksista poikkeavia näkemyksiä, mikäli keskustellaan yksittäisen ihmisen kanssa. Ensisijaisesti keskustelussa tulisi ottaa huomioon yksilön tilanne ja miettiä sen pohjalta, palveleeko suositusten ja virallisen tiedon mukainen ravitsemus ja ruokavalinnat henkilön elämäntilannetta. Toisaalta kuitenkin koen, että ravitsemustieteen koulutuksen käyneenä olisi jollain tapaa moraalitonta ja epäeettistä puhua täysin ravitsemussuosituksia ja virallista tietoa vastaan. Hyvä kysymys onkin, miksi joku haluaisi näin tehdä.

 4. Nimetön sanoo:

  Kuinka paljon ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää ruoasta ja ravitsemuksesta?

  Riittää, että tietää perusasiat: monipuolisen syömisen merkityksen, riittävän syömisen merkityksen, säännöllisen syömisen merkityksen. On hyvä myös tietää millainen ruoka on terveyttä edistävää, mutta ymmärtää myös että hyvään ruokasuhteeseen kuuluu joustavuus, sallivuus ja kiellettyjä ja sallittuja ruokia ei ole erikseen olemassa.

  Voinko keskustella nuoren (tai muun omassa työssä kohtaamani henkilön) kanssa ruoasta ja esittää näkemyksiä, jotka eivät ole linjassa virallisen tiedon (esim. ravitsemussuositusten) kanssa? Perustele näkemystäsi.

  Ruoasta keskusteleminen voi olla portti myös keskustelemaan muusta nuoren elämään liittyvistä asioista ja sitä kautta pääsee tutustumaan nuoreen lisää. On hyvä pitää tausta-ajatuksena ravitsemussuositukset, mutta tärkeintä kohtaamisessa on nuoren kuuntelu, kohtaaminen ja hyväksyntä sekä johdattaminen miettimään millainen ravinto tukee juuri hänen terveyttä.

 5. Jokutämmöne sanoo:

  Mielestäni ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää tämän hetkisistä ravitsemussuosituksista, sekä ns. perusasiat miten olisi suunnilleen hyvä syödä terveellisesti. Myös proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen tarpeesta. Itse en lähtisi työssäni älyttömästi poikkeamaan ravitsemussuosituksista ja muista virallisista linjoista. Tai jos lähtisin, haluaisin että se perustuisi johonkin hyvään ja luotettavaan tutkimukseen kuitenkin. Koen että ravitsemussuositukset ovat hyvä pohja, mutta varmasti jokaiselle hieman muokattavissa omanlaisiksi ja itselleen sopiviksi, ei siis pidä olla liian ehdoton niiden kanssa. Olen myös avoin tästä poikkeavalle keskustelulle ja mielipiteille, mutta itse en terveydenhuoltoalan työntekijänä lähtisi suosituksista poikkeamaan.

 6. Nimetön sanoo:

  Mielestäni ihminen pärjää melko pienellä ravitsemustietämyksellä. Näkisin, että syömällä monipuolisesti, kohtuudella kaikkea ja perus raaka-aineista tehtyä ruokaa pärjää pitkälle. Ja vielä kun yhdistää tähän itselle sopivan säännöllisyyden ja seesteisen mielen niin ollaan pitkällä. Toki tässäkin listassa on jo niin monta juttua ettei tämä ole ihan yksinkertaista.
  Ammattilaisena on hyvä kuulla asiakasta ja ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä, mutta mielestäni ohjaus tulee perustua tutkittuun tietoon ja tieteeseen. Tärkeää on myös osata soveltaa tätä tietoa asiakkaalle sopivaksi.

 7. Nimetön sanoo:

  Perustietämystä ruoka-asioista on varmasti hyvä olla kaikilla. Se, toteuttaako omaa ruokailuaan kuitenkaan tietonsa pohjalta, on sitten asia erikseen.

  Ravitsemussuositukset ovat hyvä pohja ammattilaisen ohjaustyöhön, mutta keskustelulle on aina hyvä jättää tilaa. Keskustellahan aina voi hyvin erilaisistakin näkemyksistä. Jyräävä, faktoja laukova asenne ei liene kenenkään etu. Mutta täysin suositusten linjasta poikkeavaa ohjausta en itse lähtisi toteuttamaan. Suosituksiin tukeutuvalla ohjauksella on kuitenkin tietyllä tavalla selusta turvattuna.

 8. nimetön sanoo:

  Mielestäni kaikkien tulisi tietää ja saada tietää terveellisen ruokavalion perusteet. Asiantuntijan ohjenuorana tulee olla nuo suositukset, mutta omia kokemuksia ei mielestäni ammattilaisen kuulu asiakkaalle kertoa. Motivoiva haastattelu ja asiakkaan itse oivaltaminen ovat taitavan ammattilaisen ohjaamana kaikista tehokkain tapa saada ihminen sisäistämään asioita ruokailusta ja kaikesta elintapoihin liittyvistä asioista.

 9. Nimetön sanoo:

  Tavallisen kansalaisen on ihan hyvä tietää perusasioita ravitsemukseen liittyvistä asioista, kuten ateriarytmin merkityksestä ja pääasiat linjoista (kuten varmasti suurin osa tietääkin?).

  Itse en ohjauksessa lähtisi poikkeamaan ainakaan kovin paljoa suosituksista tai käypähoidosta. Jos näin tehdään, on hyvä perustella näkemyksensä, miksi poikkeaa. En myöskään lähtisi inttämään asiakkaalle kovin hanakasti vastaan, vaan löytämään kultaisen keskitien ja perustelemaan omat näkemykseni, mihin tietoni perustan.

 10. Nimetön sanoo:

  Kaikkien terveysalan ammattilaisten pitäisi olla perillä ainakin suositusten yleisistä linjauksista. Tosin on mielestäni ongelmallista, jos muut kuin laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden saaneet alkavat syvällisemmin neuvoa ravitsemusasioissa. Tämä voi olla asiakkaan terveydelle vaarallista.

  Myös muusta kuin suositusten ravitsemustiedosta voi mielestäni asiakkaan kanssa puhua, jos se lähtee hänestä itsestään. Tällöinkin tulisi kartoittaa esim. mahdollisen dieetin haittavaikutukset, ja pohtia, olisiko ravitsemussuositusten mukainen syöminen kuitenkin parempi vaihtoehto.

 11. Nimetön sanoo:

  Muidenkin kuin ravitsemusammattilaisten olisi hyvä tietää ravitsemukseen liittyvistä perusasioista etenkin, jos ravitsemus liittyy omaan työhön jollakin tavalla. Nykyisin kuitenkin mielestäni muiden kuin ei ravitsemusammattilaisten osaaminen voi jäädä vain ”terveysulottuvuus” osioon, jolloin mm. syömiseen ja ruokaan kohdistuvat asenteet, tunteet, motivaatio jne. jäävät helposti huomioimatta. Yksilöllä voi olla esimerkiksi ongelmallinen suhtautuminen ruokaan jo lähtökohtaisesti ja tällöin ravitsemuksen terveellisyysnäkökulma yms. eivät auta asiaa. Ammattilaisten, niin ravitsemus- kuin ei-ravitsemusosaajien tulisi tiedostaa näitäkin puolia, jotta voitaisiin saavuttaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 12. Nimetön sanoo:

  Ajattelisin, että ei-ammattilaisen on hyvä ymmärtää terveellisen ruuan ja ravitsemuksen kulmakivet, esim. lautasmallin tai ruokapyramidin kautta, joiden avulla ruokailua ja syömistä tarkastellaan kokonaisuutena. Tieto tuo mahdollisuuden vaikuttaa omaan toimintaan ja siksi jonkinlainen ymmärrys jokaisella on hyvä olla. Nippelitietoa tavallinen tallaaja ei kuitenkaan välttämättä tarvitse, sillä suuret kokonaisuudet ratkaisevat yksityiskohtien sijaan.

  Ruuasta keskustellessa näkisin, että asiantuntija-asemassa olevan kannattaa ainakin pohtia, mitä ja miten asioita ilmaisee silloin, jos virallisesta tiedosta poikkeaa. Ravitsemussuositukset ovat lähtökohta tai ohjenuora, jotka on hyvä pitää mielessä. Suositukset ovat kuitenkin suosituksia, eivät sääntöjä ja siksi joustavuus tällaisessakin keskustelussa on tärkeää. Ruualla on huomattavasti muitakin merkityksiä ihmiselle kuin pelkkä ”polttoaineen” näkökulma ja jokaisen ihmisen yksilöllinen tilanne on tärkeää ymmärtää ja huomioida. Usein ei myöskään ole kovin hedelmällistä jyrätä toisen ihmisen kantaa, jos hänen näkemyksensä ravitsemusasioista on esimerkiksi täysin virallisen tiedon vastainen. Tällainen saattaa aiheuttaa vahvan puolustusreaktion, joka ei johda oikein mihinkään. Pyrkimys ymmärtää toista on tärkeää.

 13. Nimetön sanoo:

  Uskoisin, että ravitsemussuositusten päälinjat tuntevat niin ammattilaiset kuin asiakkaammekin. Dialoginen, kuunteleva ja arvostava keskustelu on tärkeää.

 14. Eija sanoo:

  Mielestäni ei ammatilaisen on hyvä tietää ruoan merkitys terveyteen, säännöllinen ruokarytmi ja esimerkiksi ruokapyramidin pääpiireteet ja sen idea. Tällä on merkistys koko kansanterveyteen.
  En menisi antamaan nuorille neuvoja ravitsemukseen liittyen, jos ne eivät ole ollenkaan linjassa ravitsemussuositusten kanssa, sillä voi olla riski, että neuvoni pohjautuvat omiin käsityksiini, eikä tutkittuun tieto. Toki ruoasta voi keskustella, sillä kuuntelu auttaa aina nuoerta.

 15. Nimetön sanoo:

  Mielestäni ei-ammattilaisen tulisi ymmärtää säännöllisen ruokarytmin ja monipuolisen ruokavalion tärkeys sekä ravitsemussuositusten pääpiirteet. Nuorten kanssa voi tottakai keskustella ihan mistä tahansa valtavirrasta poikkeavasta ruokavaliosta, mutta ei alle 18-vuotiaalle aleta ehdoin tahdoin suosittelemaan mitään toista ruokavaliota. On myös hyvä huomioida, miten asioista kertoo.

  • Nimetön sanoo:

   Ravitsemus- suositukset ovat yleisesti tiedossa, valistusta annetaan monelta eri taholta, panostaisin omassa työssäni huomioimaan vahvasti asiakkaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat, korostamaan hyviä asioita ja juurikin pienin askelin etsiä yhdessä asioita, joita voisi kehittää/muuttaa. Kehon tarpeiden tiedostamisen opettelu on tärkeää, taustalla tutkittuun tietoon perustuvat suositukset, joita lempeällä tavalla kuljetetaan mukana ohjeena asiakkaan kanssa työskennellessä.

 16. Nimetön sanoo:

  Mielestäni ei-ammattilaisen tarvitsee tietää ravitsemussuosituksista pääpiirteissään, kuten ruokapyramidin sisältö, ateriarytmi ja lautasmalli. Kansansairauksien ehkäisemiseksi olisi toisaalta hyvä, että kaikki tietäisivät ja tuntisivat kansalliset ravitsemussuositukset perin pohjin, mutta en usko, että tämän kaltaiseen tilaan päästäisiin koskaan. Sen vuoksi olisi hyvä, kun ihmiset tuntisivat edes pääpiirteet ravitsemussuosituksista.
  Nuorten kanssa työskennellessä tulee mielestäni hyödyntää tutkimukseen perustuvaa faktatietoa, eikä mutu-ajattelua. Tämä on mielestäni tärkeää sen vuoksi, että nuoret opettelevat ravitsemuksen suuntaviivoja ja omia mielipiteitä jakaessaan opettaja/muu aikuinen voi levittää virheellistä tietoa.

 17. Nimetön sanoo:

  Mielestäni perusasioiden tietäminen ravitsemuksesta on oleellinen osa kasvatusta ja yleissivistystä. Se, että kuinka se kääntyy toimintaan on toinen asia, koska tiedon lisäksi taustalla vaikuttavat lukuisat muut tekijät kuten ympäristö, sosioekonominen asema, tunteet jne. Ravitsemuksen ammattilaisten tulee mielestäni tukeutua tutkittuun tietoon. Jos he tuovat esille mielipiteitä, tulisi se myös tuoda esille, ettei jää epäselväksi onko kyse faktasta vai mielipiteestä. Toki vastaanotolla, jos asiakkaalla on hyvin voimakkaita mielipiteitä, voi asiantuntija tulla vastaan keskustellessaan ravitsemuksesta tuoden kuitenkin samalla esille, mikä virallinen kanta ja tiede asiasta sanoo. Ohjauksessa on kuitenkin kyse osittain myös kompromissien löytämisestä yksilöllisesti asiakkaalle hänen oma elämänsä huomioiden ja hänen subjektiivisten kokemustensa jyrkkä kieltäminen ei auta yhteistyön teossa.

 18. Nimetön sanoo:

  Mielestäni terveydenhuollossa toimivien pitäisi tietää keskeiset asiat ravitsemussuosituksista ja linjauksista. Ammattilaisena tulee ottaa aina huomioon myös sosiaaliset ja psykologiset tekijät ja huomioida kokonaiskuva.

 19. Anne sanoo:

  Kyllä mielestäni kaikkien tulisi tietää perusasiat terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja vaikka ruoanlaitosta. Esim. säännöllinen ateriarytmi, ruokapyramidi, lautasmalli. Kovin yksityiskohtaisuuksiin ei välttämättä tarvitse mennä, ainakaan jos ei ole selkeää tarvetta esim. sairauden vuoksi. Jos ei ole tietoja ja taitoja valita, valmistaa ja syödä terveyttä edistävää ruokaa, voi mennä helposti aivan metsään. Ihmisen biologia ohjaa tykkäämään ja syömään energiapitoisia, rasvaisia, makeita ja suolaisia ruokia. Jos menee vain makumieltymykset ja ruoan tarjonta edellä, saattaa ruokavalio koostua makeista ja suolaisista herkuista. Ravitsemussuositukset ohjaavat terveyttä edistävään ruokavalioon ja terveyttä edistäviin ruokavalintoihin. Vaikka ei söisikään aivan suositusten mukaisesti, on silti jotain käsitystä siitä, millä terveyttään voi edistää ja mitä kannattaa syödä enemmän ja mitä vähemmän.

 20. Nimetön sanoo:

  Mielestäni ei-ravitsemusammattilaisen on hyvä tietää perusteet sille, mikä olisi järkevä tapa koostaa oma syöminen. Ei tarvitse osata ja tietää kaikkea, koska ravitsemusammattilaiset ovat sitä varten. Eli esim. tuo podcastissäkin mainittu ruokapyramidi voisi olla hyvä sisäistää, sillä pääsee varmasti aika pitkälle.

  Oma näkemykseni poikkeaa varmaankin valtaosan näkemyksistä. Mielestäni kyllä voi ja se on jopa tärkeää, koska koen ettei voi myöskään sokeasti uskoa ja kuunnella ravitsemussuosituksia. Tarkoitan tällä sitä, että ravitsemussuositukset ovat hyvä pohja syömiselle, mutta osalle ihmisistä sopii paremmin esim. vhh tai ketogeeninen-ruokavalio. Jos päättää keskustella nuoren kanssa esittäen poikkeavia näkemyksiä virallisesta linjasta, pitää tietää mitä tekee. Eli ei voi suinkaan tuoda keskusteluun mustavalkoista asetelmaa – ”ravitsemussuositukset paha – tämä toinen hyvä”. Vaan asia pitää osata tuoda ilman tuomitsevuutta niin, että tällainenkin tapa on olemassa ja se on ok. Ei voi tietää, sopiiko se kaikille, mutta jos kokeilee tätä aikuisena esim. 1kk ajan niin siinä ajassa selviää miten se toimii itselle. ELI ajattelen, että nuoren kuuluukin saada ravinnostaan esim. niitä hiilihydraatteja. Mutta keskustella voi silti, ilman tuomitsevuutta tai muuta. Me kaikki emme ole samasta puusta veistettyjä, joten jollekin sopii pätkäpaasto ja jollekkin toiselle kaurapuuro (kärjistys esimerkki). Ja nykyään alkaa olemaan myös tosi paljon tutkimustietoa tarjolla esim. vhh/ketogenisen soveltamisesta eri sairauksissa, kun vaan etsii. Mutta joo siis, pitkä ja vähän sekava vastaus, olen toisinajattelija se lienee myös ihan ok.:)

 21. Nimetön sanoo:

  Perusasiat on hyvä tietää lautasmallista ja ravintokolmiosta sekä ruokarytmistä. Aina voi konsuloidan ja ottaa mukaan keskusteluun ravitsemusterapeutin erityisesti lasten ja nuorten kohdalla sekä erityistilanteissa. En ole alan työntekijä mutta pyrin kuuntelemaan ja keskustelemaan asioista jos tarve ilmenee. Ajatuksia ja eri dieettejä on maailma täynnä. Turvallinen, itseään arvostava ruuan nauttiminen on itserakkautta.

 22. Nimetön sanoo:

  Edeltävästä keskustelussa on hyvin kiteytetty sitä, miten perusasiat on hyvä olla hallussa ja syvällisempi tieto voidaan jättää ravitsemusammattilaiselle. Mikäli työskentelee esimerkiksi terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa tai koulumaailmassa on tärkeää osata erottaa tieteeseen perustuva tieto monenlaisesta huuhaasta, vaikkei olisikaan juuri jonkun tietyn alan, kuten ravitsemuksen, asiantuntija.

  Itse en terveydenhuollon ammattihenkilönä voi esittää eriäviä näkemyksiä suosituksiin nähden. Potilaiden tulee saada yhdenvertaista hoitoa hoitopaikasta riippumatta ja silloin ohjauksen perustan tulee olla sama koko Suomessa. Suositukset perustuvat vankkaan tutkimusnäyttöön, joten yksittäisen henkilön mielipiteellä tai kokemuksella ei ole niiden rinnalla oikein painoarvoa. Toki yksittäisen henkilön mielipide ja kokemus tulee kuulla ja ottaa huomioon. Ammattilaisena tehtäväni on myös osata soveltaa suosituksia, jos vaikkapa allergian tai eettisen vakaumuksen perusteella jokin ruoka-aine tai ruoka-aineryhmä jää pois ruokavaliosta.

 23. Mari sanoo:

  Mulla on kokemuksia asiakkaista, joilla kehon viestien kuuntelu on loppunut kokonaan, sen tilalta on sisäinen rajoite olla syömättä ja vaatimus pakkoliikkua. Tällainen asiakas on erittäin ahdistunut eikä hänellä ole kykyä tai mahdollisuutta rentoutua. Siis oikeastaan tunteet ohjaavat toimintaa. Vaikean tunteen ja sen tautalla olevien kokemusten äärellä oleminen on liian haastavaa. Asiakkaan defenssit ovat esteenä tilanteen tarkastelulle. Silloin asiakas ei näe olevan ”mitään järkeä” ulkoisessa tiedossa, ne ovat ”pakottamista” ja ”mahdottomia vaatimuksia”. Asiakas saattaa jopa tulkita valintansa ja toimintansa kehoviestin kuuntelemisena. Nämä viestit ovat todennäköisesti nälkiintymisestä johtuvia oireita, joille kuitenkaan asiakkaan mielestä suositusten mukainen syöminen ei voi olla ratkaisu. Asiakas on virheellisessä kehässä, jossa tunteet, ajatukset ja tuntemukset ovat sekoittuneet. Yhtenä tilanteen keinona voisi olla noiden tunnistaminen siksi mitä ne on, kehollinen oire on tuntemus ja ahdistuneisuus, pelko, uhka ovat tunteita sekä mielessä pyörivät sanat ovat ajatuksia.
  Kuka tahansa on huolissaan epämiellyttävistä kehollisista tuntemuksista. Tiedämme, että aivot joutuvat jonkinlaiseen hälytystilaan, kun kipu kroonistuu. Sama ilmiö voinee olla myös puutteellisen ruokavalion seurauksena.

 24. NIMETÖN sanoo:

  Olisi kyll hyvä tietää ravitsemussuositukset. Niitä tulisi suositella mutta lempeydellä, sillä kuitenkin, ruokavalioiden sopivuudessa on eroja ja monet ovat saaneet apua sairauksiin ruokavaliohoidosta. Myönteinen ja lempeä suhtautuminen on ravitsemussuositusten kanssa taistelemista tärkeämpää. Esimerkiksi nuoret etsivät identiteettiään ja ravinto on yksi keino rakentaa sitä ja omaa itsemääräämisoikeuttaan sekä omaa tahtoa.

 25. Nimetön sanoo:

  Tavallisen ihmisen on hyvä olla perillä ravitsemuksen perusteista. Esimerkiksi lautasmalli opitaan jo koulussa, ja sen tunteminen myös myöhemmin elämässä on hyvä suuntaviiva syömiseen. Lisäksi on hyvä olla tietoinen, mistä luotettavaa tietoa ravitsemuksesta voi löytää, jos ja kun sitä kaipaa. Tietynlainen ravitsemukseen liittyvä medianlukutaito on hyvä omata.

  • Nimetön sanoo:

   Olen samaa mieltä, että luotettavan tiedon löytäminen ravitsemuksesta voi olla paikoin erittäinkin haastavaa. Siksi juuri mainitsemasi medialukutaito, ja eritoten mediakriittisyys olisi mielestäni tärkeää, eikä se, että uskotaan kaikki ravitsemustieto lähteiden pätevyydestä piittaamatta.

 26. Tanja A sanoo:

  Ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää ravitsemussuositusten perusasiat, kasvisten tärkeys, lautasmalli helpottaa, ateriarytmi jne. Nämä toimivat sellaisina hyvinä kulmakivinä opastukselle. Perusasioihin tukeutuen voi hyvin tehdä esim. elintapaohjaustyötä ja jos asiakas tarvitsee syvällisempää ravitsemustietoutta niin sitten ohjata eteenpäin ravitsemusterapeutille. Toki on hyvä osata käyttää ohjauksen tukena vaikkapa fineliä ja lukea ruokapakkausten sisältöjä sillä silmällä että niitä osaa myös tulkita oikein.

  Jos asiakkaalla on jokin oma näkemys, on sitä hyvä kuunnella, mutta mielestäni me ohjaustyötä tekevät emme saa poiketa virallisista suosituksista. Ne perustuvat tutkittuun tietoon. Maailmalla on vaikka miten paljon erilaisia toinen toistaan hullumpia dieettejä yms., jos asiakas näitä haluaa kokeilla, tulisi pyrkiä siihen että kokeilu on mahdollisimman turvallinen eikä loppuiän ”dieetti”. Toki jos asiakkaalla on esim. allergioita tai elimellisen sairauden rajoituksia ruokavaliossa, on nämä otettava huomioon ohjauksessa.

  Toki keholähtöisyys tässä asiassa on hirmu tärkeä. Jos asiakas on esimerkiksi huomannut, että gluteeniton ruokavalio saa hänen vatsansa voimaan paremmin vaikkei keliakiaa olisikaan todettu, tottakai on fiksua noudattaa näitä havaintoja kun muuten vaan syö monipuolisesti.

 27. perjanta sanoo:

  Ei-ammattilaisen tarvitsee mielestäni tietää perusasiat ravitsemussuosituksista, jotta hän voisi miettiä mistä kaikesta oma ruokavalio koostuu. Jokainen ihminen tekee kuitenkin loppujen lopuksi omat valinnat omassa ruokavaliossaan, jota kuitenkin voi ravitsemussuositukset ohjata.

  Ammattilaisen on mielestäni hyvä tietää ravitsemussuositukset, jotta olisi jotakin konkreettista apua asiakkaan kanssa keskustelemisessa. Ammattilaisena voin luottaa siihen, että ravitsemussuositukset ovat työssäni apuna, toki jokaisen kanssa yksilöllisesti ravitsemuksesta keskustellaan. Aina ei tarvitse olla samaa mieltä asiakkaan kanssa ravitsemusasioissa, mutta voi kuitenkin kertoa että ravitsemussuositukset ovat hyvä pohja jo ihan kansallisellakin tasolla, sieltä voi poimia itselle sopivia asioita omissa ruokavalionnoissa.

 28. Anita sanoo:

  On hyvä tietää ravitsemuksen suositukset. Suositusten pohjalta jokainen voi rakentaa itselleen sopivan ruuat ja opetella yhdistämään näin oman kehon viestit.
  Mielestäni ohjeiden tulee perustua tutkittuun tietoon. Keskustelussa voi ottaa esille ohjattavan omat mieltymykset ja eikä tule tuomita hänen ns. epäterveellisten ruokien syöntiä. Ohjattavan tulee saada luottaa ammattilaisen antamaan ravitsemusohjaukseen.
  Nostaisin kaikkeen ravitsemusohjaukseen positiivisen otteen ja luottamuksen ilmapiirin rakentamisen. Jokainen ohjaustilanne on erilainen, se haastaa ammattilaisen. Ohjattavalle voi myös hyvin kertoa, etten tiedä riittävästi tästä, mutta otanpa selvää. Ohjaajan ei tarvitse tietää kaikkea – armollisuutta ohjaustilanteisiin.

 29. Nimetön sanoo:

  Kenellekkään ei ole pahitteeksi tuntea ravitsemussuosituksia. Ne tuntemalla osataan koostaa n. 80% ruokavaliosta perusterveellisesti ja 20% voi sitten olla mitä sattuu.

 30. Nimetön sanoo:

  Mielestäni kaikkien olisi hyvä tietää ravitsemuksesta perusasiat. Esimerkiksi se, miten koostaa monipuolisen aterian ja säännölline ateriarytmi ovat tällaisia perusasioita. Muiden kuin ravitsemuksen alan ammattilaisten olisi hyvä osata tunnistaa tilanteet, joilloin asikkaalle voisi suositella ravitsemusterapeutin vastaanottoa ja olla perillä siitä, miten ravitsemusterapeutille pääsee.

  Täysin ravitsemussuositusten vastainen keskustelu syömisestä tuntuu myös minusta monien muiden tavoin melko mahdottomalta, koska niihin työmme pohjautuu, eikä ohjausta voi toteuttaa vain omien mieltymysten mukaan. Kuitenkin on olemassa erikoistilanteita, kuten munuaisten vajaatoiminta ja vajaaravitsemus, jolloin yleisistä suosituksista on poikettava.

 31. Nimetön sanoo:

  Edellä olevissa keskusteluissa aihetta on jo käsitelty todella monipuolisesti. Itse ajattelen että ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää perusasiat hyvästä ravinnosta, jotka opettaan jo peruskoululaisille eli siis lautasmalli ja ruokakolmio. Terveydenhuollossa työskentelevillä pitää tottakai olla syvällisemmät tiedot ja osata ohjata ravitsemusasioissa osana elintapahoitoa. On hyvä että voi keskustella asiakkaan kanssa erilaisista näkemyksistä, mutta ohjaus pitää pohjautua suosituksin, toki yksilötasolla otetaan aina huomioon sairaudet yms. ja sen vuoksi voi olla ristiriitaa näennäisesti. Asiat on hyvä perustella asiakkaalle.

  Usein vastaanotolle tulevat asiakkaat sanovat, että kyllähän minä tiedän miten tulee syödä, mutta kun… Tähän tilanteeseen mielestäni apua tuo hyvin Kehuva-menetelmä. Monet ihmiset ovat havaintojeni mukaan hukanneet kyvyn tunnistaa fysiologista nälkää ja lisäksi sen vuoksi syödään impulsiivisesti ja ruokatarjontaahan nykyään on ympärillä melko lailla koko ajan. Monesti vaaditaan uuden opettelua ajan kanssa ja tarvittaessa ammattilaisen kanssa yhdessä.

 32. Manna sanoo:

  Ei-ammattilaisen on hyvä tietää perusasiat ateriarytmiin ja aterioiden koostamiseen liittyen. Elintarvikepakkauksia olisi myös hyvä osata tulkita siinä määrin, että pystyy arvioimaan onko tuote arkikäyttöön sopiva vai mahdollisesti hieman harvemmin suositeltava runsasenerginen, -sokerinen tms. tuote.

  Työssäni käyn monenlaisia keskusteluja asiakkaiden kanssa, eivätkä ravitsemussuositukset ole aina keskiössä. Joskus päädymme siihen, että asiakas haluaa toteuttaa jonkin ruoka- tai dieettikokeilun vaikka se olisi suositusten tai näkemykseni vastainen. Yritän toki perustella kantani suuntaan jos toiseenkin ymmärrettävästi ja huolellisesti. Ristiriitatilanteissa annan jotkin raamit tai puitteet, joiden sisällä kokeilun voi (mahdollisimman turvallisesti) tehdä. Tällöin asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja luottamus ohjaussuhteessa säilyy jatkossakin.

  • Jonsku sanoo:

   Mielestäni terveydenhuollossa toimivien pitäisi tietää keskeiset asiat ravitsemussuosituksista ja ei ainakaan antaa ristiriitaisia tietoja asiakkaille. Mikään muu ei hämmennä asiakkaita kuin se, että lääkärien, hoitajien ja ravitsemusterapeuttien vastaanotoilla saa erilaista tietoa.
   Ravitsemussuosituksia pitää osata myös soveltaa sairauksien mukaan esim. vajaaravitsemus

 33. Anna sanoo:

  Kaikki ihmiset hyötyvät siitä, että ravitsemuksen perusasiat ovat tiedossa, esim. että kasvisten runsas käyttö on suotavaa, ja nämä asiathan onneksi opetetaan jo koulussa. Ei-ammattilaiselle on mielestäni tärkeää, että hän osaa tukea ja kannustaa toista valinnoissaan tai elintapamuutoksessa, esim. sosiaalipuolen työntekijä voi kannustaa työtöntä nuorta laittamaan kotona itselleen ruokaa. Tähän ei tarvita mitään ravitsemustieteellistä lähestymistapaa.

  Omassa työssäni voin keskustella asiakkaan kanssa monenlaisista asioista, myös sellaisista, joita en itse allekirjoita. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ”lähtisin siihen mukaan” eli että kannustaisin asiakasta tekemään jotain ravitsemussuositusten vastaista. Keskustellessa asiakkaalla voi herätä ajatuksia, joista pääsemme yhdessä tuumin eteenpäin. Myös minulla voi herätä uudenlaisia ajatuksia tai näkökulmia, kun kuuntelen asiakasta. Ja voin myös itse oppia asiakkaalta.

 34. Nimetön sanoo:

  Terveydenhuollossa työtä tekevän ei-ravitsemuksen ammattilaisen tulee mielestäni tietää nykysuositusten päälinjat – runsaasti kasviksia, suositaan kuitupitoisia viljatuotteita, kohtuudella punaista lihaa ja rasvoista suurin osa kasvipohjaisia rasvoja. Hienoa, jos terveydenhuollon työntekijät osaisivat myös lyhyesti perustella asiakkaalle, miksi nämä ovat päälinjat. Aivan huippua olisi, jos jokainen ei-ravitsemuksen ammattilainen tietäisi, mistä omasta organisaatiostaan löytyy ravitsemusasiantuntija, jolta voi tarvittaessa pyytää apua ja lisätietoa – moniammatillisesti samansuuntaista viestiä vieden ravitsemusviestintä saisi enemmän voimaa.

  Asioita voi ”ihmetellä” asiakkaan kanssa, mutta vahvaa vastakkainasettelua oman käsityksen ja virallisen suosituksen kanssa tulee mielestäni välttää. Työroolissa tietona esitetyt asiat tulee olla linjassa suositusten yms. linjausten kanssa ja työroolissa suosituksia ei saa vähätellä tai lytätä. Jos sellaiseen kokee tarvetta, niin asian pohdinnassa voisi ehkä auttaa omaan ruokasuhteeseen tutustuminen ja sen pohtiminen, että miksi virallinen ravitsemustieto tuntuu väärältä/epäsopivalta. Kun ammattilainen sisäistää, että viralliset ravitsemussuositukset antavat suuntaviivat eivät ehdottomia sääntöjä terveyttä edistävälle ruokavaliolle, niin ruokakeskustelut asiakkaiden kanssa voivat tuntua helpommilta.

 35. Ellipsi sanoo:

  Ravitsemussuositus, joka päivitettiin 2014, on tullut tutuksi runsaan medianäkyvyyden, puolesta ja vastaan-väittelyn myötä, ja lompsahtanut myös minun ajatusmalliini sopivaksi. Työssä siihen mielelläni nojaudun, vaikkakin asiakkaani ovat monesti niin kaukana suosituksesta, että tavoitteena ei todellakaan voi olla sen täydellinen noudattaminen, vaan sitä kohti pienen askeleen kerrallaan kulkeminen. Mielestäni riittävä tietämys on sitä, ettei kerro valheita totuuksina, ja myös tunnustaa, mikäli ei tiedä. Luotettavia lähteitä, joita asiakkaideni kanssa yhdessä selailemme, ovat esim. Neuvokas Perhe-sivusto ja Sydänmerkki-sivusto.

  Mielestäni julkisen puolen työntekijänä en voi puhua vastoin virallisia ohjeita, esim. voin käytön puolesta. Mutta joustavaan syömiseen kuuluu se, ettei kiellä mitään ruoka-ainetta, ja se on yksi tärkeä pointti ohjauksessa.

 36. Nimetön sanoo:

  Tehtävän 3. purkua ohjaavat kysymykset:
  •Kuinka paljon ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää ruoasta ja ravitsemuksesta?
  •Voinko keskustella nuoren (tai muun omassa työssä kohtaamani henkilön) kanssa ruoasta ja esittää näkemyksiä, jotka eivät ole linjassa virallisen tiedon (esim. ravitsemussuositusten) kanssa? Perustele näkemystäsi.

 37. Nimetön sanoo:

  Ravitsemusta on hyvä tietenkin tietää perusasiat. Kun työssäni tulee vastaan tilanne, jossa asiakkaan kanssa ravitsemus- ja kehoasiat tulevat esille niin ennemmin etsisin yhdessä asiakkaan kanssa teemasta tietoa, jos tieto on sitä, mitä asiakas kaipaa.
  En jakaisi omia ravitsemusnäkemyksiäni asiakkaalle, vaan keskustelisin lähinnä suosituksista ja siitä mitkä asiat asiakas on kokenut hyväksi ruokavaliossaan. Jos asiakkaalla on erinäisiä uskomuksia tai haitallisia ajattelumalleja, enintään toisin esiin sen että ne ajatukset ovat ristiriidassa suositusten kanssa, ja pohtisin mistä tämä ristiriita johtuu.

 38. Nimetön sanoo:

  Ravitsemusasioissa on mielestäni hyvä ymmärtää ruokarytmin merkitys ja tietää ruokaryhmät, joista päivittäin erilaisia ruokia olisi hyvä tulla. Ruokaryhmien (esim. viljatuotteet, maitovalmisteet, rasvat) osalta määrän lisäksi myös laadun arviointia on hyvä osata tehdä esim. kuitu-, sokeri- ja rasvapitoisuuden osalta. Eli toisin sanoen ravitsemussuositusten perusasiat haltuun niin pärjää pitkälle.

  Ravitsemussuositukset tuovat luotettavan pohjan ravitsemuskeskustelulle ja mielestäni ravitsemusohjausta antava ammattihenkilö ei voi niitä sivuuttaa omien mieltymysten tai mielipiteiden varjolla. Mutta toki on lukuisia tilanteita, joissa väestötason suositusten ei tarvitse kaikilta osin toteutua, jotta syöminen olisi terveyttä ja hyvinvointia edistävää. Ravitsemusterapeutin vastaanotolla esim. vajaaravitsemus, vatsavaivat, munuaisten vajaatoiminta, ruoka-allergiat, ovat yleisiä tapauksia, joissa joudutaan usein poikkeamaan ”yleisesti suositellusta”.

 39. Mirva sanoo:

  Mielestäni ei-ravitsemusammattilaisen tulee tietää ruoasta ja ravitsemuksesta lähinnä perusasiat. Satuin kerran kuulemaan, kun lääkäri neuvoi ulkomaankomennuksella ollutta äitiä, joka oli huolissaan, saako hänen lapsensa kehitysmaa-olosuhteissa riittävästi vitamineeja, että ”syökää mahdollisimman paljon eri värejä”. Mielestäni aivan loistava ja yksinkertainen ohje monipuolisuuteen liittyen. Toisena asiana nostaisin esiin kohtuullisuuden. Yksinkertainen sana, mutta ilmeisen vaikea käytännössä…
  En halua itse lähteä ottamaan kovin vahvasti kantaa erilaisiin ravitsemussuosituksiin, en puolesta, enkä vastaan. Erilaisia tutkimuksia julkaistaan vähän väliä ja tiedostan, että tavalliset kansalaiset ovat välillä aivan sekaisin, että oliko se voi nyt sitten terveellistä, vai margariini? Tai montako kananmunaa sitä saikaan syödä päivässä tai viikossa? Tilanteet ja ihmiset ovat erilaisia, joten ravintosuosituksia täytyy osata tutkailla myös eri kontekstissa.

 40. Nimetön sanoo:

  Mielestäni ei-ammattilaisille riittää yleinen tieto ravitsemussuosituksista (ravinnon riittävyys, monipuolisuus, ruokarytmi ym.) ja ymmärrys erilaisten ruokavalioiden tarkoituksenmukaisuudesta eri ihmisten kohdalla. Lisäksi ajattelen, että yleiseen tietämykseen kuuluu myös ymmärrys ruuan sosiaalisista ja psykologisista merkityksistä, sillä harva meistä kai syö ruokaa puhtaasti ravinnontarvetta tyydyttääkseen. Omassa työssäni syömishäiriöiden parissa korostuvat ruuan ja syömisen muut aspektit kuin ravitsemuksen ”oikeaoppisuus”. Tästä syystä koen, että voin keskustella ja esittää virallisen tiedon vastaisiakin näkemyksiä, joita tilanne huomioiden voi pitää myös hoidollisina keinoina. Usein esim. oikeus herkutteluun ja ”roskaruokaan” ovat puheissa. On kuitenkaan jaa työroolissani omia ruokakäsityksiäni enkä pyri tukemaan vinoutunutta syömistä toisilla vinoumilla.

 41. Jonna Rautavirta sanoo:

  Minusta meidän kaikkien on hyvä tietää ravitsemuksesta perusasiat. Näitähän opetetaan jo koulussa kotitalouden tunnilla. Hyvä olisi tietää ateriarytmien merkitys ja kuinka valmistaa itselleen maittava ateria. Olisi hyvä myös tietää, mistä koostuu monipuolinen ateria päivään. Eli ihan semmoiset perusjutut olisi jokaisen hyvä tietää, mutta tässäkin on tärkeä muistaa lähdekritiikki eli mistä tiedon on hommannut.

  Mielestäni en voi keskustella kenenkään kanssa ruuasta ja syömisesti, niin että keskustelu olisi täysin ravitsemussuositusten vastaista. Mielestäni ravitsemussuosituksissa on jonkinlainen kaava, jota meidän kaikkien tulisi noudattaa. Itsekään en täysin noudata ravitsemussuosituksia, mutta olen sitä mieltä, että jokainen meistä on yksilö ja jokaisella on vähän eri tarpeet eri elämän vaiheessa. Kehoitan aina ihmisiä olemaan yhteydessä ravitsemusterapeuttiin ja juttelemaan hänen kanssaan tarkemmin omasta ravitsemuksestaan.

 42. Nipsu sanoo:

  Ei-ammattilaiselle riittää perustieto ravitsemuksesta esim. säännöllinen ateriarytmi ja lautasmalli ohjaavat jo pitkälle syömistä. Monelle myös monipuolisuus on tuttua, johon toki lautasmallikin ohjaa. Terveydestä kiinnostuneet ihmiset tietävät yleensä paljon enemmänkin ravitsemuksesta, mutta varsinkaan tarkkoja perusteluja, tutkimustietoa ei tarvitse mielestäni olla, jos ei ole ammattilainen. Ja tutkimustiedon ymmärtäminen on sen verran vaativaa, ettei ilman koulutusta välttämättä tutkimusten antia ymmärrä. Onneksi meillä ammattilaisillakin on vielä erityisesti tutkimukseen perehtyneet ammattilaiset laatimassa mm. ravitsemussuosituksia, ettei jokaisen tarvitse kahlata tutkimusviidakossa.

  Viralliset suositukset ovat ravitsemuksen ammattilaisen työn pohja. Omat mieltymykset, ideologiat yms. eivät kuulu työhön ravitsemusohjausta annettaessa. Vaikka olisi esim. vegaani, ei ole oikein oman kiinnostuksen takia ”käännyttää” asiakkaita vegaaneiksi, vaikka vegaaninen ruokavalio ei olekaan ravitsemussuositusten vastainen ja monipuolisesti toteutettuna on hyvä vaihtoehto sekaruokavaliolle. Itse en pysty käyttämään esim. papuja ja linssejä, en silti tuo sitä esille asiakastyössä, vaan kerron näistä ruoka-aineista ja annan vinkkejä käyttöön ravitsemussuositusten ja nykyisen parhaan tutkimustiedon mukaisesti. Toki ravitsemussuosituksista poikkavista ruokavalinnoista kannattaa keskustella asiakkaan tehdessä aloitteen, mutta on tuotava esille miksi sellaista ruokavaliota ei suositella pitkäaikaiseen käyttöön. Ja jos asiakas haluaa kokeilla jotakin suosituksista poikkeavaa, hän tekee valinnan itse, mutta ammattilaisena olen kuitenkin kertonut asioista.

 43. Nimimerkki sanoo:

  Säännöllisyys, riittävyys ja monipuolisuus on helppoja välineitä suosituksesta joita kenen tahansa on helppoa käyttää. Jos käyttää sanellen, tulee vain vastustusta tai vaikeuksia jatkossa jos esim. määritellään gramman tai energiayksikön tarkkuudella asioita. Ammattilainen käyttää suosituksia aina ja tämä koulutus antaa vahvuutta siihen miten eli kokonaisvaltaisemmin. Sairauskohtaiset suositukset on sitten ammattilaisten asioita enemmänkin.

 44. terkka sanoo:

  Perusasiat ravinnosta ja ravitsemuksesta on hyvä tietää ja osata ohjata asiakasta oikeaan suuntaan, vaikkei ravitsemusterapeutti olisikaan. Validia tietoa ravitsemuksesta löytyy netistä, kirjoista ja koulutuksen kautta.

  Keskustella aina voi asiakkaan kanssa hänen näkemyksistään ja kokemuksistaan. Omassa työssäsi rasvakeskustelu nousee uudelleen ja uudelleen esille. Jotkut vannovat karppauksen, joku 2:5 nimeen tai vaikkapa vegaaniruokavalion. Asiakkaan kanssa tulee puhua samalta tasolta, pohtien, kysellen, kiinnostuen. Jos asiakkaan valinnat ovat hyvin poikkeavat tai hänen terveydelleen haitalliset, jopa vaaralliset vaaralliset, pyrin ottamaan näitä asioita hienovaraisesti esille, oletko ajatellut tätä asiaa-tyyliin.

 45. Nimetön sanoo:

  Ihmisiä ei voi estää lukemasta ja opiskelemasta ravitsemukseen liittyviä asioita. Hyvin monella suomalaisella on jokin sairaus, allergia,yliherkkyys, lääkitys oireeseen ja tällainen yleensä ”ajaa” yksilön hakemaan tietoa netistä oman sairautensa osalta. Oleellista olisi, jos löytyisi paikka josta hakea luotettavaa tietoa, jota tavallinen ei-ammattilainen osaa hyödyntää omassa elämässään, sen sijaan että mietitään miten paljon ei-ammattilaisen tulee tietää.

  Youtube esityksessä tulee aika selvästi ilmi, että ravitsemussuositukset ovat väestötasolle, ei yksilölle sellaisenaan laadittu. Ravitsemussuosituksia tulee modifioida aina yksilön tarpeeseen ja huomioida mahdolliset sairaudet, lääkitykset, allergiat ym. Joskus voi tulla tilanteita, joissa nuori on sairastunut anoreksiaan ja tässä tilanteessa esim. rasvattomien maitotuotteiden suositus ei toimi, vaan pitää osata katsoa tilannetta kokonaisuuteena ja räätälöidä ruokavalio, jota nuori suostuu noudattamaan ja sen avulla tervehtyy.

 46. tare+ sanoo:

  Jos ihminen kokee esim välimeren ruokavalion olevan hyväksi itselleen (hyvä olo ym) miksi kieltää hänen nauttimasta sitä? Mielestäni ruokavalio asiat ovat hyvin yksilölliset -tulevaisuudessa kun tutkitaan enemmän suolistobakt ym voi olla että jokaisella ihmisellä on omalaisensa ruokavalio ei pelkästään suomal suositukset. Tyuössämme olemme joskus pohtineet voiko toimessa/virassa oleva ehdottaa muuta kuin suositusten mukaisia ruokavalioita. Osa on sitä mieltä että, ei voi koska työnantaja linjannut suositukset. Osa on sitä mielt että yksilön tuntemuksia ja kokemuksia pitää huomioida ja kunnioittaa ohjauksessa

 47. Nekku sanoo:

  Mielestäni tavallisen ihmisen ei tarvitse olla syvällisesti perillä ravitsemusasioista. Keskeistä on ymmärtää säännöllisyyden merkitys ja osata soveltaa ruokapyramidia sekä lautasmallia eri aterioilla ja omassa arjessa. Käytännössä ihmisellä on tällöin hänelle sopiva ruokailurytmi ja annoskoot, ruokaa tulee kulutukseen nähden sopivasti ja henkilö kykenee tulkitsemaan kehonsa viestejä. Hyvä olisi tietää kuidusta, rasvojen laadusta, sokerista sekä suolasta sen verran, että osaa lukea elintarvikepakkauksia ja tehdä kaupassa omalle hyvinvoinnille sopivia valintoja.

  Ravitsemusterapeutin työssä voi joskus tulla eteen tilanteita, jolloin annettu ohjaus on ainakin osittain ristiriidassa vaikkapa ravitsemussuositusten kanssa. Jos potilas on esim. heikosti ravittu vanhus, jonka ruokahalu on huono, hänelle voidaan riittävän energian saannin turvaamiseksi suositella mm. rasvaisempia maitovalmisteita ja niukempaa kasvisten saantia.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s