Ravitsemusymmärrys

Ravitsemusymmärryksen voidaan katsoa olevan yksilön kykyä omaksua ravitsemukseen ja ruokaan liittyvää tietoa niin syvällisesti, että hän osaa eri tilanteissa arvioida, soveltaa ja hyödyntää sitä.

Miksi ravitsemusymmärrys on tärkeää?

  • Nykyisen kaltaisessa yltäkylläisessä ruokaympäristössä kehon viestit häiriintyvät helposti, ts. tarvitsemme myös ulkopuolista tietoa arvioidessamme esim. ruoan laatua tai ateriarytmimme ”hyvyyttä”
  • Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvää tietoa on tarjolla valtavasti, mutta se on usein puutteellista, sirpaleista ja ristiriitaista. 
  • Osa ihmisitä kokee ”terveellisen syömisen” infoähkyä, osa on aiheesta kovin hämmentynyt (”yksi asiantuntija sanoo yhtä, toinen toista”)
  • Rittävän ravitsemusymmärryksen turvin yksilö pystyy navigoimaan tiedon sirpaleisuuden, ristiriitaisuuden ja informaatiotulvan keskellä.

Tärkeää tässä navigoinnissa:

  • Kyky arvioida tietolähteen ”omia intressejä” tiedon luotettavuutta
  • Kriittinen (media)lukutaito
  • Tiedon soveltaminen ja merkityksellisyys oman elämän kannalta
  • Sisäisen tiedon eli oman kehon viestien ja ulkoisen tiedon yhteensovittaminen