1. Osa: Alkulämmittelyä

Osan tavoitteet:

  • Alustaa lyhyesti, mistä KEHUVA-hankkeessa oli kyse
  • Herättää pohtimaan, miten ruoka-, ravitsemus- ja kehoteemat näkyvät omassa työssä 
  • Auttaa tunnistamaan, millä tavoin näitä teemoja käsitellään ja miten niitä lähestytään omassa työssä

Osan tehtävät:

  1. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Johdanto teemaan

KEHUVA-lähestymistapa on kehitetty STM:n terveyden edistämisen määrärahasta rahoitetussa kolmevuotisessa (2017-2019) KEHUVA-hankkeessa (Kehonkuva hyvinvoinnin perustana), joka päättyi 31.10.2019. Hankkeen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena oli kehittää innostava työote ja työkaluja ruoka- ja kehoteemojen käsittelyyn nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Kehitetyn työotteen ja siihen sisältyvien työkalujen avulla pyritään katkaisemaan nuorten heikkoon itsearvostukseen, kehotyytymättömyyteen ja terveyttä heikentäviin ruokailutottumuksiin liittyvä kierre ja siten vahvistamaan heidän toimintakykyään. Hankkeen toiminta pohjaa vahvasti dialogille eri alojen ammattilaisten välillä, minkä tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen merkitystä esim. nuoriso-, terveys- ja sosiaalityössä. 

Lisätietoja KEHUVA-hankkeesta löydät täältä.

Tehtävä 1. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Pohdi alla olevia kysymyksiä oppimispäiväkirjaasi. Jos et käsittele ruoka- tai kehoteemoja nykyisessä työssäsi, mutta olet käsitellyt niitä työssäsi aiemmin tai tulet esim. valmistuessasi käsittelemään, voit pohtia kysymyksiä näiden kautta. Vaihtoehtoisesti voit myös pohtia kysymyksiä yleisesti sosiaali-, terveys- ja/tai nuorisoalan näkökulmasta. 

  1. Miten ruoka- ja kehoteemat näkyvät työssäni? 
  2. Millä tavoin käsittelen näitä teemoja työssäni? 
  3. Millaisia tavoitteita teemojen käsittelyyn työssäni liittyy? 
  4. Mistä tavoitteet ruoka-ja/tai kehoteemojen käsittelyyn tulevat? 
  5. Voit myös pohtia, koetko työssäsi tekeväsi ruoka- ja ravitsemuskasvatusta? Jos et, niin miksi et. 

Huom. Oppimispäiväkirjapohjan saat ladattua itsellesi koulutuksen etusivulta.

Siirry 2. osaan ->

Takaisin etusivulle