Osa 7. Henkilökohtaisesta ammatilliseen

Osan tavoitteet:

 • Kiteyttää koulutuksen antia ja havainnollistaa sen sovellettavuutta omassa työssä.

Osan tehtävät:

 1. Katso video: ”Henkilökohtaisesta ammatilliseen”
 2. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
 3. Pohdi ja osallistu keskusteluun

Johdanto teemaan

Koulutuksen viimeisen osion tarkoituksena on vetää yhteen koulutuksen antia oman työn kannalta. Mitä koulutus minulle opetti ja miten hyödyntää oppimaani ammatillisesti?

KEHUVA-hankkeessa tehty kehitystyö on toteutettu yhdessä Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden kanssa. Hankkeen alkaessa osa Vamos-palveluiden nuorten valmentajista aloitti omakohtaisen KEHUVA-prosessin. Valmentajien prosessiin sisältyi useita ruoka- ja kehoteemaisia työpajoja, jossa he kävivät läpi tässäkin koulutuksessa käytettyjä harjoitteita ja tutustuivat KEHUVA-toiminnan taustafilosofiaan ja teoriaan. Tämän lisäksi valmentajat syvensivät osaamistaan keho- ja itsearvostusteemoihin liittyen KEHUVA-hankkeen täydentävien menetelmien Voimauttava valokuvan tai SomeBody-menetelmän avulla. Lue lisää näistä menetelmistä hankeinfosta.

Oman prosessinsa päätteeksi valmentajat lähtivät yhdessä KEHUVA-tiimin kanssa suunnittelemaan ja kehittämään KEHUVA-toimintaa nuorille. Tämän työn myötä on kehitetty ja testattu suuri määrä erilaisia KEHUVA-teemaan liittyviä käytännön harjoituksia ja menetelmiä. Työn tulokset on koottu sähköiseen materiaalipankkiin, johon kaikki KEHUVA-koulutuksen käyneet ja oppimispäiväkirjan lähettäneet saavat sähköpostitse tunnukset.

Tehtävä 1. Katso video ”Henkilökohtaisesta ammatilliseen”

Seuraavalla videolla Vamos-valmentajat Katja ja Annukka keskustelevat Sannan kanssa omasta KEHUVA-matkastaan ja kokemuksistaan matkan varrella.

Tehtävä 2. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Käy läpi koulutuksen aikana kirjoittamaasi oppimispäiväkirjaasi ja pohdi, mitä uutta olet oppinut ja millaisia oivalluksia sinulle on koulutuksen aikana syntynyt.

KEHUVAn nettisivuilta löytyy nuorten kanssa toteutettuja audiodokumentteja, joissa nuoret puhuvat kehosta ja ruoasta. Kuuntele ainakin 2 – 3 näistä nuorten audiodokumenteista ja valitse yksi dokumenteissa esiintynyt nuori. Pohdi oppimispäiväkirjaasi, miten olisit ennen koulutusta käsitellyt ruoka- ja kehoteemoja hänen kanssaan. Toimisitko nyt jollakin tapaa toisin? Jos, niin miten?

Tehtävä 3. Pohdi ja osallistu keskusteluun

Pohdi, miten eri tavoin voisit hyödyntää KEHUVA-koulutuksessa oppimaasi työssäsi. Jos koet, ettei koulutuksessa oppimaasi voi hyödyntää työssäsi, kerro miksi ei. Uskotko, että lähestyt ja käsittelet jatkossa keho- ja ruokateemoja eri tavoin. Miten tai miten et? Onko omakohtaisen ymmärryksen ja itsetuntemuksen lisääntymisellä vaikutusta siihen, miten jatkossa käsittelet ruoka- ja kehoteemoja? 

Tuo pohdintojasi ja mahdollisesti havaitsemaasi muutosta esiin sivun alaosan kommenttikentässä. Jos mahdollista, kerro myös konkreettisia esimerkkejä!

Huom. Kommentoida voi nimimerkillä. Sähköpostiosoitekentän voi jättää tyhjäksi.

Siirry koulutuksen lopuksi -sivulle

<- 6. osaan

Verkkokoulutuksen etusivulle

66 kommenttia artikkeliin ”Osa 7. Henkilökohtaisesta ammatilliseen

 1. Nimetön sanoo:

  Olin jo osittain tietoinen KEHUVA-lähestymistavan viitekehyksestä, mutta tämä koulutus laajensi käsitystäni. Varmasti ainakin jossain määrin KEHUVA-koulutuksessa esiin nousevia teemoja ja harjoituksia tulee myös toteutettua omassa työssä. Samoin mieleen jäi se, miten tärkeää on myös ammattilaisen itsensä tutkiminen sekä ruoka- ja kehosuhteen ymmärtäminen, jotta kyetään myös ohjaamaan ja käsittelemään ruoka- ja kehoteemoja asiakkaiden kanssa.

 2. Tanja Nevamäki sanoo:

  Tulen varmasti hyödyntämään Kehuva-hankkeen materiaaleja työssäni nuorten kanssa. Mielestäni on todella tärkeää, että syömiseen tai kehoon liittyviä asioita ei tuomita. Materiaalin avulla saan varmasti paljon aikaan keskustelua, joissa nuoret itse toisiltaan oivaltavat asioita ravitsemukseen ja kehopositiivisuuteen liittyen. Kehuva-hankkeen lähestymistapa on mielestäni todella ajankohtainen ja tärkeä ja sen humanistinen näkökulma tukee omaa näkökulmaani esim. positiivisesta psykologiasta ja vahvuuspedagogiasta. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan materiaaliin ja hyödyntämään sitä ohjaustyössäni.

  • Nimetön sanoo:

   Hyödynnän varmasti KEHUVA-hankkeen materiaalia työssäni nuorten parissa. Keskusteluissa käydään paljon läpi kehonkuvaan liittyviä asioita ja somen tuoman paineen luomaa ahdistusta liittyen siihen, mikä on tavallista ja mikä ei niinkään. Aihe on koko ajan ajankohtainen, koska nuorilla on koko maailman tuomat paineet tarjolla käden ulottuvilla(puhelin) ja kyvyttömyys itsenäisesti käsitellä / suodattaa nähtyä materiaalia.

 3. Nimetön sanoo:

  Uskon, että tulen hyödyntämään koulutuksen sisältöjä jatkossa oman työni parissa. Oma näkemykseni ruoka-tai kehosuhteesta ei koulutuksen myötä muuttunut merkittävästi. Sen sijaan koulutus ehkä lisäsi omaa tietoisuuttani aiheista, sekä laajensi näkemystäni. Uskon, että tämän perusteella minulla on paremmat valmiudet ohjata asiakkaitani keskustelun avulla.

 4. Nimetön sanoo:

  Uskon, että tulen hyödyntämään koulutuksessa oppimiani asioita tulevassa työelämässä. Lähestymistapa ruoka- ja kehoteemojen käsittelyyn ei koulutuksen myötä muuttunut kovin paljoa mutta koulutus antoi paljon uusia näkökulmia ja lisäksi myös konkreettisia työkaluja kyseisten teemojen käsittelyyn. Uskon myös, että omakohtaisen ymmärryksen ja itsetuntemuksen lisääntymisellä on paljonkin vaikutusta siihen, miten tulen käsittelemään ruoka- ja kehoteemoja asiakkaideni kanssa tulevaisuudessa.

 5. NIMETÖN sanoo:

  Voisin hyvin hyödyntää tulevaisuudessa työelämässä KEHUVA-koulutuksessa oppimiani asioita. Erilaiset koulutuksessa esitellyt harjoitukset, kuten ruokasuhdekollaasi, voivat helpottaa kohtaamisissa vaikeidenkin asioiden esiin ottamista. Tämän tapaiset harjoitukset myös lisäävät omaa itsetuntemusta, mistä on hyötyä oman keho- ja ruokasuhteen ymmärtämisen osalta. Mielestäni KEHUVA-koulutuksen tapa käsitellä erilaisia ruoka- ja kehoteemoja henkilökohtaisemmin on myös ehdottomasti hyvä juttu. Jokaisella suhde ruokaan ja kehoon on erilainen ja aivan yhtä arvokas kuin kaikilla muillakin, eikä näitä suhteita tulisi vertailla keskenään. Tulen ehdottomasti niin tulevaisuuden työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässä painottamaan KEHUVA:ssa esiteltyä positiivista lähestymistapaa kehoon sekä ruokaan. Lisäksi verkkotehtäviä oli mielenkiintoista tehdä ja ryhmässä niiden purkaminen oli mielestäni antoisaa, joten koen, että sain kurssista hyvin paljon irti tulevaisuutta ajatellen.

 6. opiskelija sanoo:

  Lempeä ja arvostava suhde ruokaan on jo jollain tasolla ollut osa ruokafilosofiaani, mutta koulutuksen myötä ymmärsin, kuinka tärkeää ammattilaisten on omaksua KEHUVA ajatusmallit ennen kuin niitä voi työssään käyttää. Positiivinen lähestymistapa, jota KEHUVA:ssa painotetaan, tulee varmasti olemaan painopisteenä omassa elämässäni ja työssäni. Koulutuksen myötä ymmärsin itsekin, kuinka laaja ja monimutkainen myönteisen kehonkuvan viitekehys on, joten pystyisin varmasti jatkossa käsittelemään aihetta paremmin. Koulutuksessa esitetyt harjoitukset olivat mielenkiintoisia ja voisivat varmasti toimia sekä ryhmä- että yksilötasolla.

 7. TULEVA RAVITSEMUSAMMATTILAINEN sanoo:

  Tulevaisuuden ammatissani voisin käyttää KEHUVA-ajatusmalleja potilastyössä. Voisin hyödyntää potilasohjauksissa myös KEHUVA-materiaalipankin harjoituksia. Näkemykseni myönteisestä kehonkuvasta laajeni ja opin uutta ruoka- ja kehosuhteesta tämän verkkokurssin myötä. Verkkokurssin tehtävät olivat ajatuksia herättäviä ja pakottivat pohtimaan asiaa itse. Itse sain eniten niistä tehtävistä irti, joista keskustelimme ryhmän kanssa, ja suosittelisin sitä myös muille verkkokurssilaisille.

 8. Nimetön sanoo:

  Tulevaisuudessa voin hyödyntää KEHUVA-lähestymistapaa asiakas- ja potilastyöskentelyssä. Koulutuksen myötä osaan käsitellä keho- ja ruokateemoja laajemmin, ja osaan myös yhdistää nämä toisiinsa. Esimerkiksi painonhallinta- tai elämäntapamuutostapauksissa KEHUVA-lähestymistapa ja HAES-ajattelu toimii hyvänä pohjana: henkilön tulisi lähtökohtaisesti voida hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, jo ennen muutosta. Ylipäätään koulutuksen teemojen yhdistäminen ravitsemusterapeutin vastaanotolle kuulostaa varteenotettavalta asialta: asiakkaan kanssa ei keskityttäisi ainoastaan ruokavalion laatuun ja erilaisiin terveyteen vaikuttaviin tekijöihin, vaan myös kokonaisvaltaisemmin ruoka- ja kehosuhteeseen. Keho- ja ruokateemojen hyväksyvä ja kartoittava käsittely voisi saada asiakkaan myös itse tiedostamaan oman tilanteeseensa ja mahdolliset syyt sille, miksi hän haluaa muutosta. Koulutuksen myötä asiakkaille on helpompi kertoa sallivammasta ja joustavammasta ruoka- ja kehosuhteesta, sekä muutoksen tekemisestä armollisuuden ja lempeyden, ei pakon, kautta.

  Omakohtainen ymmärrys ruoka- ja kehosuhteesta on auttanut hahmottamaan, kuinka suuria ja monitahoisia asioita nämä teemat ovat. Uskon, että oman ruoka- ja kehosuhteen tiedostaminen auttaa myös käsittelemään näitä asioita muiden ihmisten kanssa, sekä ymmärtämään ja samaistumaan paremmin eri henkilöiden tilanteisiin. Asioiden tarkastelu on myös tuonut esille sen, että joillekin henkilöille ruoka- ja kehoteemojen käsittely voi olla erittäin hankalaa. Koulutus on myös konkretisoinut, kuinka laajasti ja eri tavoilla ruoka- ja kehoteemat näkyvät eri ihmisten elämässä.

 9. Jokutämmöne sanoo:

  Sain uusia näkökulmia omaan syömiskäyttäytymiseen ja kehollisuuteen, joten uskon, että asiakkaankin kanssa näiden käsitteleminen tulee olemaan helpompaa jatkossa työelämässä, sekä tulee olemaan mielenkiintoista jos teen kurssin harjoitteita joskus asiakkaidenkin kanssa. Kun osaa olla rennommin itsensä kanssa, varmasti se tulee välittymään myös asiakkaalle tätä aihepiiriä käsitellessä. Uskon, että käsittelen keho- ja ruokateemoja jatkossa muutenkin hieman eri tavalla ja erilaisista näkökulmista. Se onkin todella laaja aihe ja käsittelyyn on myös paljon erilaisia harjoitteita, muitakin kuin puhuminen, joka saattaa olla jollekin joskus vaikeaa.

 10. Nimetön sanoo:

  Uskon, että jatkossa voin hyödyntää KEHUVA-koulutusta työssäni erilaisissa muutosprosesseissa. Keho- ja ruokateemojen lähestymistapa on koulutuksen myötä muuttunut yksilöllisemmäksi ja myös enemmän tarkkailevammaksi. Olen oppinut ottamaan ihmisen huomioon kokonaisvaltaisemmin ja ymmärtämään keho-ja ruokasuhteen moninaisuuden omakohtaisten harjoitteiden ja itsetuntemuksen lisääntyessä.

 11. Nelli sanoo:

  Sain vahvistusta omalla aiemmalla toiminnalleni ja viitekehystä, johon sitä perustaa ja perustella. Tähän saakka olen vetänyt omaa linjaani hieman mutu-pohjalta. Myönteisen kehonkuvan viitekehys on nyt printattuna saatavilla yhdessä asiakkaan kanssa tutkittavaksi.

 12. Nimetön sanoo:

  KEHUVA-koulutuksen jälkeen uskon toimivani työssäni entistäkin keskustelevammin ja esittäen entistä enemmän avoimia kysymyksiä, joiden pohjalta voimme asiakkaiden kanssa käydä läpi heidän ruokailuaan. KEHUVAn myötä ruokavalintoihin ja ruokailuun liittyvät tekijät ja niiden monimuotoisuus on noussut itselle vahvasti mieleen ja näihin seikkoihin osaan ehkä nyt aiempaa varmemmin myös tarttua. Myös kollaasi- ja ruokasuhdehistoriaharjoitukset koin hyvin käyttökelpoisina omassakin työssä ja näitä aioin myös jatkossa asiakasohjauksessa hyödyntää. Näiden harjoitusten kautta tein havaintoja myös omasta ruoka- ja kehosuhteestani ja samalla havaitsin, millaisia teemoja myös asiakkaanikin todennäköisesti pohtivat etenkin elämäntapamuutoksia työstäessään.

 13. Nimetön sanoo:

  Voisin hyödyntää oppimaani työssäni sekä henkilökohtaisissa kohtaamisissa että ryhmissä ja menetelmä sopii käytettäväksi niin aikuisten kuin nuortenkin kanssa. Harjoitusten avulla näiden teemojen käsittely on helpompaa. Näkökulma lähestyä ruoka- ja kehosuhdetta ja oman itsensä arvostamista syveni. Oli myös hyödyllistä tehdä itse harjoitukset, auttoi ymmärtämään etenkin suhteiden muuttumista ajan myötä.

 14. Nimetön sanoo:

  Keskustelen työssäni yksilötapaamisissa nuorten kanssa paljon mm. ateriarytmistä, ruokailun monipuolisuudesta, suhtautumisesta ruokaan ja yleensäkin liikunta ja terveystottumuksista. Kehuvan kautta sain uusia työkaluja keskustella näistä teemoista syvällisemmin ja päästää nuoren ääni vielä paremmin kuuluviin, etenkin niiden nuorten kohdalla, joilla on haasteita keho- tai ruokasuhteessa. Lisäksi esimerkiksi ruokakollaasia voisi käyttää ryhmätoiminnassakin. Koen että eri tehtävät ja testit madaltavat kynnystä tuoda vaikeitakin asioita esiin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s