Osa 5. Kehosuhde

Osan tavoitteet:

 • Tunnistaa, millainen suhde itsellä on omaan kehoon
 • Tutustua myönteisen kehonkuvan viitekehykseen
 • Tutustua kehoteemaisiin harjoituksiin

Osan tehtävät:

 1. Harjoitus: Body appreciation scale -kysely (BAS2)
 2. Lue teksti: Myönteisen kehonkuvan viitekehys
 3. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Johdanto teemaan

Oletko koskaan miettinyt, miten suhtaudut omaan kehoosi? Katsotko peilikuvaasi lempeästi vai näetkö helposti itsessäsi vain virheitä ja muutosta kaipaavia kohtia? Entä vertailetko omaa kehoasi muihin vai iloitsetko omasta ainutlaatuisuudestasi?

Tässä osiossa keskitytään tunnistamaan ja tutkailemaan suhdettamme omaan kehoomme Body Appreciation scale -kyselyä apuna käytetään. Oman kehosuhteen tutkailun lisäksi tutustutaan KEHUVA-toiminnassa käytettyyn myönteisen kehonkuvan viitekehykseen.

Tehtävä 1. Harjoitus: BAS2-kysely

Lataa tämän tehtävän lopusta itsellesi Body Appreciation Scale -kysely (BAS2) ja vastaa itsenäisesti kyselyn väittämiin. Pohdi tämän jälkeen joko parin kanssa/ryhmässä tai itsenäisesti seuraavia kysymyksiä:

 • Miltä harjoituksen tekeminen tuntui? Kiinnititkö vastatessasi huomiota erityisesti ulkonäköösi vai myös kehon toiminnallisuuteen? Opitko itsestäsi ja suhteestasi omaan kehoosi jotain uutta? 
 • Pohtikaa, voisiko testin tekeminen olla joillekin vaikeaa? Miksi tai miksi ei? Miten testiä voisi hyödyntää kehoteeman käsittelyssä nuorten (tai muun kohderyhmän) kanssa? 

Tehtävä 2. Lue teksti: Myönteisen kehonkuvan viitekehys

Lue linkin takaa löytyvä teksti myönteisen kehonkuvan viitekehyksestä. Kerro tämän jälkeen sivun alaosan kommenttiosiossa, mitä ajatuksia teksti herätti.

Huom. Kommentoida voi nimimerkillä. Sähköpostiosoitekentän voi jättää tyhjäksi.

Tehtävä 3. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

KEHUVA-verkkokoulutuksen käytyäsi saat tunnukset materiaalipankkiin, johon on koottu KEHUVA-hankkeen aikana kehitettyjä tai hyödynnettyjä harjoituksia ruoka- ja kehoteemaan liittyen. Alla olevaan tiedostoon (tiedosto avautuu lataa-painikkeen avulla) on poimittu materiaalipankista kolme esimerkkitehtävää. Tutustu niihin ja pohdi alla olevia kysymyksiä oppimispäiväkirjaasi.

 1. Soveltuisiko joku harjoituksista omaan työhösi? Miksi tai miksi ei
 2. Pohdi, millaisissa tilanteissa harjoitukset tai jokin niistä voisi toimia?

Siirry 6. osaan ->

<- 4. osaan

Verkkokoulutuksen etusivulle

72 kommenttia artikkeliin ”Osa 5. Kehosuhde

 1. Nimetön sanoo:

  Komppaan edellistä kommenttia siinä, että myönteinen kehosuhde ei vaadi oman kehon rakastamista. Tämä on aihe, jota olen itsekin miettinyt paljon. Itsensä hyväksyminen ja arvostus ovat omasta mielestäni riittäviä, toisaalta mitä se rakkaus sitten oikeastaan edes tarkoittaa?
  Hyvä pointti oli myös se, että myönteinen kehosuhde ei tarkoita sitä ettei omaan ulkonäköön saisi panostaa ollenkaan. Tai ettei mihinkään kohtaan kehossa saisi olla tyytymätön. Myönteiseen kehosuhteeseen kuuluu myös oikeus muuttaa omaa kehoaan.
  Nuo kehut ovat mielestäni erittäin hankala aihe. Vaikka ulkonäköön liittyviä kommentteja tulisi sanoa vain harkiten, on totta, että sekin tuntuu pahalta jos kehuja ei koskaan kuule.

 2. Nimetön sanoo:

  Mielestäni on hyvä tuoda esille se, ettei omaa kehoa välttämättä tarvitse rakastaa, jotta voisi olla myönteinen kehosuhde. Myönteisen kehonkuvan viitekehys onkin hyvin moniulotteinen, ja sisälsi tekijöitä, joita en itse ole ajatellut. Mielestäni tärkeänä huomiona tekstissä mainittiin ulkonäköön liittyvien ”kohteliaisuuksien” vaikutuksia. Ne tulisi mielestäni hyvä tiedostaa kaikilla. Ulkonäköön liittyviä kommentteja voisi oikeastaan jättää kokonaan pois puheesta tai ainakin ihmisten tulisi uudella tavalla miettiä sitä, mitä toisten kehosta sanotaan.

 3. Nimetön sanoo:

  Teksti oli hyvää luettavaa ja olin helpottunut sen sisältämästä ajatuksesta siitä, että itseään voi arvostaa vaikkei ihan kaikkeen olisikaan itsessään tyytyväinen. On myös hyvä lukea kulttuurin eroista kehosuhteissa. Mitä tämä meistä kertoo? Onko länsimaissa kaikki jo niin yksilökeskeistä, että ahdistumme omasta peilikuvastamme, kun se ei vastaa sosiaalisen median ihanteita? Meidät on opetettu pärjäämään yksin, olemaan itsenäisiä, tekemään kaikki itsemme vuoksi, niin miten voisimmekaan ajatella enää mitään muuta kuin itseämme? Keskitytäänkö esimerkiksi Zimbabwessa yhteisön hyvinvointiin kokonaisuutena ja elämän kannalta tärkeämpiin arvoihin, ettei yksilön kehon koolla ole yksinkertaisesti jalansijaa päästä pesimään ajatuksiin? Entä onko tässä vastuu yksilöllä vai yhteiskunnalla?

 4. POHTIJA sanoo:

  Olen samaa mieltä muiden kommentoijien kanssa siitä, että myönteisen kehonkuvan määritelmä on yllättävän laaja ja moninainen kokonaisuus. Määritelmä on mielestäni juuri laajuutensa ja monimuotoisuutensa takia järkevä. On selvää, että kehonkuvaan vaikuttaa monet eri asiat, ja vaikka osittain arvostaisi omaa kehoaan, voi kuitenkin osittain olla myös tyytymätön. Teksti oli tuntemuksia herättelevä, ja sai ajattelemaan, miten itse suhtaudun omaan kehooni. Olen tekstin kanssa samaa mieltä siitä, että positiivinen kehonkuva ei tarkoita sitä, että oltaisiin kaikkeen tyytyväisiä omassa kehossa.

 5. Nimetön sanoo:

  Lause ”samaan aikaan voi sekä arvostaa omaa kehoaan että olla ainakin jollain tasolla tyytymätön siihen, tai päinvastoin” on mielestäni äärimmäisen hyvä, ja se avaa myönteisen kehonkuvan käsitettä laajemmin pelkän mustavalkoisen hyvä-huono -ajattelun sijaan. Olisi jokseenkin lannistavaa, mikäli myönteinen kehonkuva edellyttäisi aina ns. täydellistä tyytyväisyyttä kaikkeen kehossa.

  Teksti avaa mielestäni kehonkuvan käsitettä ja laajuutta todella hyvin. Varmastikaan moni ei tule ajatelleeksi tai edes tiedä, kuinka monia eri ulottuvuuksia kehonkuvaan liittyy. Toisaalta mielenkiintoista ja osin haasteellistakin on, että kehoon liittyvät kohteliaisuudet/kehut saattavat edesauttaa kielteisen kehonkuvan kehittymistä/epätervettä ulkonäköön panostamista. Vallalla olevat kauneusihanteet sekä yksilölliset tekijät vaikuttavat myös paljon siihen, mitä pidetään ”tavoiteltavana” kehonkuvana. Tästä kertoi hyvin tekstin lopussa oleva viittaus kulttuurien väliseen eroon BMI:n ja kehotyytyväisyyden yhteydestä.

 6. Nimetön sanoo:

  Teksti oman kehon arvostuksesta oli herättelevä. Yllättävän moni asia vaikuttaa siihen, että kuinka me suhtaudumme itseemme. Erilaiset muutokset ja kriisit terveydentilassa haastaa kehonkuvaa ja itsetuntoa. Itselle oli kova kriisi hyväksyä se, että kehoni ei toimi enää normaalisti. Muiden tahattomat ja ajattelemattomat kommentit kehosta satuttavat. Ne vahvistavat käsitystäni, että olen perustavanlaatuisesti vääränlainen. Oma suhtautuminen kehoon on muuttunut kriisin myötä ja se on herätellyt pohtimaan omaa toimintaa. Erityisesti sitä, että mitä voin sanoa ja mitä kannattaa jättää sanomatta. Kehut on hyvä kohdistaa kehon toimivuuteen, eikä pinnallisiin saavutuksiin ja ominaisuuksiin

 7. Jokutämmöne sanoo:

  Myönteinen kehonkuva on monimutkaisempi asia, kuin olen aikaisemmin ajatellut. En tiennyt, että siihen on noin monia eri ulottuvuuksia. Oli myös mielenkiintoista ajatella itsestäni, kuinka olen enemmän tyytyväisempi toisiin ulottuvuuksiin itsessäni, kuin joihinkin toisiin. Samaan aikaan voi tosiaan näköjään arvostaa itseään ja kehoaan, mutta silti olla siihen tyytymätön.

  Aloin myös miettimään, miten ristiriitaista on, että ulkonäköön liittyvät kohteliaisuudet saattavat lisätä kehotyytymättömyyttä ja ulkonäköpaineita, mutta myös se jos ei koskaan kuule ulkonäköönsä liittyviä kehuja, lisää sitä myös. Mitä siis olisi hyvä tehdä tai sanoa toiselle?

 8. Nimetön sanoo:

  Kehonkuva koostuu monesta asiasta ja jäinkin miettimään mitkä olisivat niitä keinoja, joilla tukea kehonkuvaa kasvamaan hyväksi. Miten suhtautumista kehoon saisi muokattua keskittymään enemmän toiminnallisuuteen ja toimintaan kuin ulkonäköön? Ja miten sitten tuetaan kehonkuvaa, kun keho ei toimi ja ole toiminnallinen? Pidin näkökulmasta jossa kerrottiin, että omatakseen hyvän kehonkuvan ei kehon tarvitse olla täydellinen vaan voi myös tuntea jonkun kohdan itsessään olevan puutteellinen, mutta silti rakastaa ja arvostaa kehoaan.

 9. Nimetön sanoo:

  Myönteisen kehonkuvan viitekehys vaikuttaa hyvin monimuotoiselta. Usein ensimmäisenä tulee mieleen myönteinen suhtautuminen ulkonäköön, mutta kun asiaa alkaa tarkastelemaan laajemmin, huomaa sen kattavan paljon muutakin. Näitä muita tekijöitä olisi niin hienoa saada nostettua enemmän esille. Pohdituttamaan jäi myös ulkonäköön liittyvä (positiivinenkin) kommentointi ja kuinka se voi vaikuttaa…

 10. Nelli sanoo:

  Kehonkuvaa haastavat muutokset iän, sairauksien tai muiden vastaavien myötä. Prosessia joutuu käymään läpi uudelleen ja uudelleen elämän varrella. Usein vasta jonkin vamman tai vaurion myötä oppii arvostamaan kehon toiminnallisuutta. Monia asioita kehossa tulee pidettyä itsestään selvyyksinä. Nuorille kun puhuu toiminnallisuudesta, he ymmärtävät sen suolen toimintana.

 11. Nimetön sanoo:

  Myönteinen kehonkuva käsityksenä saattaa äkkiseltään ajateltuna käsittää hyvinkin yksipuolisen käsityksen pelkästään ulkonäöstä. On hyvä tiedostaa, että käsitys on moniulotteisempi. Esim. kehon toiminnallisuuden arvostus on tärkeä pointti. Etenkin lihavuuden hoidossa ja syömishäiriöiden hoidossa ajatukset potilailla voivat olla pitkälti ulkonäöllisissä seikoissa eikä omaa kehoa välttämättä hoksaa arvostaa sen toiminnallisuuden tai terveyden näkökulmasta. Länsimaisen median luoma kuva ja sen myötä ihmisten odotukset lisäävät monilla kehotyytymättömyyttä. Valitettavasti myös terveydenhuollon käynnit ja siellä saadut ajattelemattomat/ikävät kommentit voivat aiheuttaa lisää paineita, etenkin ulkonäköön.

 12. Nimetön sanoo:

  Teksti myönteisen kehonkuvan viitekehyksestä herätti paljon ajatuksia ja ennen kaikkea herätti pohtimaan kehonkuvaa moniulotteisemmin. Omalla kohdallani teksti ehkä myös lisäsi ymmärrystä kehonkuvan määrittelemisestä ja siitä, mikä merkitys myönteisellä kehonkuvalla voi ihmiselle todella olla.

 13. Nimetön sanoo:

  Teksti korosti erityisesti kehonkuvaan liittyviä monenlaisia näkökulmia, joihin yksilö ei itse voi aina edes vaikuttaa. Esimerkiksi yskilönä on vaikea lähteä muokkaamaan sosiaalisia normeja tai käsityksiä ”ihannevartaloista”. Teksti toi kuitenkin esille lähestymistapoja, joiden avulla kehoa voi tarkastella luontevasti niin yksittäisenä, omana ja arvostettavana kokonaisuutena kuin joustavasti yhdessä ympäröivän maailman kanssa.

 14. Nimetön sanoo:

  Myönteisen kehonkuvan teksti kuvasi hyvin kehonkuvan monia osa-alueita, ja herätti huomaamaan sellaisiakin puolia, joita en ollut itse ajatellut aikaisemmin. Kuten tekstissä kävi ilmi, on myönteinen kehonkuva paljon muutakin kuin tyytyväisyyttä ulkonäköön. Uskon, että palaan tähän tekstiin monta kertaa tulevaisuudessakin, kun haluan pohtia omaa suhdetta kehooni ja sitä, mitkä ulottuvuuksista kaipaavat enemmän työskentelyä kokonaisuuden vahvistamiseksi.

 15. Nimetön sanoo:

  Tekstistä päällimmäisenä jäi mieleen se, miten huomiota voi kiinnittää ulkonäön sijaan kehon terveyteen ja toimivuuteen. Toki, nämä kaksi puolta eivät myöskään sulje toisiaan pois. Ulkonäöstään voi huolehtia, mutta sen ei kannata olla pääasia, mitä oman kehon arvostukseen tulee. Mieleen jäi myös se, miten länsimaissa kehotyytyväisyys ja painoindeksi ovat käänteisesti verrannollisia. Tämä kertoo aika paljon siitä, kuinka tärkeänä ”oikean” kokoisuutta yhteiskunnassamme pidetään. Mielenkiintoista on mielestäni myös se, miten ulkonäön kommentointi voi olla kaksipiippuinen juttu. Harmia voi aiheutua niin positiivisista kommenteista, kuin toisaalta myös niiden puutteesta. Mikä siis olisi hyvä linja sen suhteen, saako toisen ulkonäköä ja kehoa kommentoida, sitä sopii pohtia.

 16. Nimetön sanoo:

  Teksti herätti paljon erilaisia ajatuksia. Päällimmäisenä mieleen jäi, miten moniulotteinen kokonaisuus myönteinen kehonkuva oikeastaan onkaan. Myös sen muodostumisen kohdalla ollaan kaukana yksinkertaisesta ja suoraviivaisesta prosessista. Usein myönteisestä kehonkuvasta kuulee puhuttavan oikeastaan lähinnä ulkonäön näkökulmasta, oman ulkonäön hyväksymisen ajatuksen kautta. Teksti toi hienolla tavalla esiin kuitenkin myös kehollisuuden muut ulottuvuudet.

  Erityisen mielenkiintoinen huomio tekstissä oli, millaisia merkityksiä ja seurauksia kehon ja ulkonäön kommentoinnilla voi olla. Hyväksynnän osoittamisen ja hyväksi tarkoitetun, mutta ehkä haitallisen kommentoinnin välillä voi olla häilyvä raja. Samoilla sanoilla voi myös olla erilainen merkitys ja vaikutus eri ihmisille. Teksi muistuttaakin, miten tärkeää jokaisen on miettiä, mitä aiheeseen liittyen toisille sanoo.

  Tärkeä toteamus tekstissä myös oli, ettei myönteinen kehonkuva tarkoita sitä, että välttämättä tarvitsisi olla tyytyväinen kaikkeen omassa kehossa. Kyse on jälleen kokonaisuudesta yksityiskohtien sijaan.

 17. Nimetön sanoo:

  Minut teksti herätti ajattelemaan miten moniulotteinen asia myönteinen kehonkuva onkaan, ja miten suurelta osin media ruokkii pääosin ulkonäköön liittyvää tyytymättömyyttä ja kasaa yhä nuoremmille paineita mahtua tietynlaiseen muottiin ja näyttää ”yleisten” kauneusihanteiden mukaiselta. Ajatuksia herättävä oli myös esimerkki länsimaiseen kulttuuriin muuttaneista zimbabwelaisista naisista.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s