Osa 2. KEHUVA-lähestymistavan ytimessä: suhde itseen, suhde kehoon ja suhde ruokaan

Osan tavoitteet:

 • Esitellä KEHUVA-lähestymistavan ydin: suhde itseen, suhde kehoon ja suhde ruokaan sekä hankkeen taustafilosofia
 • Esitellä KEHUVA-prosessi

Osan tehtävät:

 1. Pohdinta ja osallistuminen keskusteluun
 2. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen (kysymykset osion lopussa)

Johdanto teemaan

KEHUVA-lähestymistapa rakentuu seuraavien teemojen ympärille: suhde itseen, suhde kehoon ja suhde ruokaan (ks. kuva alla). Tässä osassa keskitytään tarkastelemaan suhdetta itseen. Suhdetta ruokaan ja kehoon tutkaillaan koulutuksen myöhemmissä osissa.

KEHUVA-lähestymistavan taustat

Lähestymistavan taustavaikuttimena on Terveyttä kaiken kokoisena-lähestymistapa (Health At Every Size, HAES).  HAES on kokonaisvaltainen näkökulma terveyteen ja hyvinvointiin, joka keskittyy tunne-elämän tasapainoisuuteen ja fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kannustamalla henkilöä edistämään hyvinvointiaan itsensä hyväksymisen kautta (Tylka et al. 2014). Lähestymistavan pääajatuksena on, että kehon paino ei yksin määritä ihmisen terveyttä eikä kerro kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mitään. HAES:n mukaan nykyisestä ulkonäkö- ja painokeskeisestä ajattelutavasta tulisikin siirtyä hyvinvointikeskeiseen, omaan itseen ja kehoon lempeästi ja hyväksyvästi suhtautuvaan ajatusmaailmaan. 

Tämä on ollut myös yksi KEHUVAn kantavia ajatuksia: Kokonaisvaltainen terveyttä ja hyvinvointia edistävä syöminen lähtee itsearvostuksesta. Jos en arvosta itseäni, miksi haluaisin tehdä itselleni hyvää? Jos syömisen ja kehoon vaikuttamisen motiivina on tulla vasta tavoitellun muutoksen kautta arvostetuksi ja hyväksytyksi ihmisenä, voi polku viedä meidät ojasta allikkoon. 

KEHUVAssa keskeistä on oman kehon ja itsensä hyväksyminen. Tie hyväksymiseen käy itsetuntemuksen kautta. KEHUVA-toiminnassa tavoitteena on johdattaa niin ammattilaiset kuin nuoret tutustumaan itseensä ja omaan ruoka- ja kehosuhteeseensa arvottamatta ja lempeästi itsestään uutta oppien. Tämän lisäksi tavoitteena on vahvistaa yksilön yhteyttä omaan itseensä ja kehoonsa: mitä kehoni minulle viestittää ja osaanko lukea sen viestejä? Mitä kehoni tai mieleni tarvitsee? Millaisia tunteita ruoka ja syöminen minussa herättää ja miten reagoin niihin? 

Tutkimusmatkalla omaan itseen ja omaan ruoka- ja kehosuhteeseen itsearvotuksen lisäksi itsemyötätunto nähdään KEHUVAssa tärkeänä näkökulmana. Myötätunto itseä kohtaan koostuu kolmesta osatekijästä (Neff 2016): 

 1. Ensimmäinen osatekijä on ystävällisyys itseä kohtaan: kohtelen itseäni hyväntahtoisesti ja ymmärtäväisesti, en arvostelevasti ja tuomitsevasti puutteistani huolimatta.
 2. Toinen osatekijä on yhteenkuuluvuuden kokemus: olemme kaikki epätäydellisinä ihmisiä, osa ihmiskuntaa. Epätäydellisyys ei erota meitä yksinäisyyteen, vaan yhdistää muihin ihmisiin. 
 3. Kolmantena itsemyötätunnon osatekijänä on tietoinen läsnäolo: oman kokemuksen tietoinen ja puolueeton tarkastelu ilman, että yrittää vähätellä sitä olemattomaksi tai paisutella suuremmaksi kuin se todellisuudessa on.

Itsensä arvostamisen ja itsemyötätunnon harjoitteleminen ja vahvistaminen ovat läsnä lähestymistapana kaikessa KEHUVA-toiminnassa. Itsearvostuksen ja itsemyötätunnon voi nähdä myös kolikon kahtena puolena: itsearvostus keskittyy siihen, mikä tuottaa meille iloa ja nautintoa, itsemyötätunto siihen, mikä tuottaa meille kärsimystä. Itsearvostuksen valokeilassa ovat vahvuutemme, itsemyötätunto auttaa meitä elämään heikkouksiemme ja keskeneräisyytemme kanssa. Itsemyötätuntoinen mieli auttaa meitä uskomaan, että meidän ei tarvitse olla täydellisiä, jotta voimme pitää itsestämme, eikä elämän tarvitse olla tietyllä tolalla, jotta voimme olla tyytyväisiä. 

KEHUVA-prosessi

KEHUVA-toiminnan taustalla on ajatus: ensin me ammattilaiset, sitten nuoret. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin ammattilaiset ottavat KEHUVA-lähestymistapaa osaksi työotettaan, he tutustuvat ensin itse omaan ruoka- ja kehosuhteeseensa ja sen lempeään kohtaamiseen. KEHUVA-ammattilaiskoulutuksien keskeisin tavoite onkin käynnistää prosessi, jossa ammattilainen lähtee tietoisesti tutustumaan ja tarkastelemaan omaa tapaansa suhtautua ruokaan ja omaan kehoonsa. Tämä työskentely voidaan nähdä henkilökohtaisena ja ammatillisena identiteettityönä: mitä ajattelen ruoasta ja syömisestä, omasta kehostani ja miten se on yhteydessä siihen, miten käsittelen ja kohtaan näitä teemoja työssäni.

Ammattilaisen oma prosessi nähdään KEHUVAssa erittäin tärkeänä. Henkilökohtaiset arvomme, uskomuksemme ja ajatuksemme ovat läsnä myös ammatillisissa kohtaamisisa Ne väistämättä suuntavat huomiotamme ja vaikuttavat tapaamme suhtautua esiin nouseviin asioihin. KEHUVAssa uskotaankin, että ruoka- ja kehoteemojen äärellä kohtaamisessa tärkeää on tiedostaa ja tunnistaa omat lähtökohtansa: millaisesta ruoka- ja kehosuhteesta käsin lähestyn näitä teemoja? 

Tavoitteena ammattilaisen oman ruoka- ja kehosuhteen tunnistamisessa on voimavaralähtöisyys. Kasvanut tietoisuus omasta ruoka- ja kehosuhteesta sekä teemojen omakohtainen prosessointi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää opittua voimavarana työssä. Tullessaan paremmin tietoiseksi omasta suhteestaan ruokaan ja omaan kehoonsa ammattilainen saa myös mahdollisuuden harjoitella lempeää ja arvostavaa suhtautumista omaan keskeneräisyyteensä ja puutteisiinsa. Tekijöihin, jotka yhdistävät meitä kaikkia. Tämä oivallus luo pohjaa KEHUVAn lähtökohtana toimivalle kohtaamisen tavalle: oman ja toisten kehon ja ruokasuhteen lempeälle ja arvostavalle kohtaamiselle. Kenenkään arvo ihmisenä ei perustu kehon ominaisuuksiin, syömisen tapaan ja ruokavalion ravitsemukselliseen laatuun. 

Tehtävä 1. Pohdinta ja osallistuminen keskusteluun

Mitä ajatuksia KEHUVA-lähestymistapa sinussa herättää? Pohdi kysymystä itsenäisesti tai ryhmässä ja osallistu halutessasi keskusteluun sivun alareunan kommenttiosassa.

Voit kommentoida ilman nimesi tai sähköpostin ilmoittamista esim. nimimerkin avulla. Nämä kentät voi myös halutessaan jättää tyhjäksi.

Tehtävä 2. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Pohdi seuraavia kysymyksiä oppimispäiväkirjaasi: 

 1. KEHUVA-lähestymistavassa ei arvoteta tai arvioida yksilön tapaa syödä tai ruokavalion terveellisyyttä tai epäterveellisyyttä. Pohdi, miksi ei.
 2. KEHUVA-toiminnassa ruoan äärellä työskentelyn ensisijainen tavoite ei ole muutos esim. nuoren ruokailutottumuksissa, vaan nykytilan tunnistaminen, tutkailu, lempeä tarkastelu ja hyväksyntä. Mitä ajatuksia tällainen lähestymistapa sinussa herättää?  Koetko, että tämänkaltainen työskentely voi olla jollakin tavalla ristiriidassa oman työsi tavoitteiden kanssa? Millä tavoin? Voit myös pohtia kysymystä yleisemmin esim. terveysalalla tehtävän työn tavoitteiden kautta.

Kirjallisuus:

Neff, K. (2016) Itsemyötätunto. Luovu itsesi soimaamisesta ja löydä itsevarmuutesi. Helsinki: Viisas elämä.

Tylka T. L et al. (2014) The weight- inclusive versus weight-normative approach to health: evaluating the evidence for prioritizing well-being over weight loss. J Obes2014; 2014: 983495.

Osioon liittyvä oheislukemisto:

Bacon, L. and Aphramor, L. (2011) Weight Science: Evaluating the Evidence for a Paradigm Shift. Nutrition Journal, 10, 2891-2903. 
http://dx.doi.org/10.1186/1475-2891-10-9

Satter E. (2007) Eating Competence: Definition and Evidence for the Satter Eating Competence Model. J Nutr Educ Behav 2007;39:142–153

Siirry 3. osaan ->

<- 1. osaan

Verkkoulutuksen etusivulle

75 kommenttia artikkeliin ”Osa 2. KEHUVA-lähestymistavan ytimessä: suhde itseen, suhde kehoon ja suhde ruokaan

 1. VaKa sanoo:

  Mielestäni KEHUVA-hanke vaikuttaa oikein hyvältä. Erityisesti pidän ajatuksesta, että lähdetään liikkeelle ensin (ammattilaisen) jokaisen omasta ruoka- ja kehosuhteesta ja niiden tarkastelemisesta. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole aivan helppo tehtävä, koska ainakin itsellä nousee esille paljon erilaisia asioita ja tunteita omasta ruoka- ja kehosuhteesta. Niiden tarkasteleminen ja myöntäminen sekä kehittäminen vaativat tietoista prosessia. KEHUVA- hanke vaikuttaa tarjoavan tälle tielle lisää työkaluja.
  Tällaiselle koulutukselle olisi varmasti kysynytää laajemminkin ainakin varhaiskasvatuksen maailmassa. Itsearvostus ja itsemyötätunto – miten tärkeitä asioita oppia jo pienestä pitäen.

  • ER sanoo:

   Mielestäni yksi tärkeimmistä näkökulmista on ammattilaisen oma suhtautuminen näihin teemoihin. Vaikka ei itse välttämättä tiedostaisikaan, saattaa jokin oma toimintatapa tai ajatusmalli heijastua ohjattavaan asiakkaaseen. Ja kenenkään ei tarvitse välttämättä olla valmis ruokasuhdetyöskentelynsä kanssa, vaan olla itselleen armollinen ja suhtautua lempeästi ja hyväksyvästi keskeneräisyyteen, sillä se on todellakin ok.

   Lisäksi koen tärkeänä tietynlaisen ”ajatusmallin kääntämisen”. Paino- ja ulkonäkökeskeisyydestä tulisi ehdottomasti siirtyä hyvinvointiajatteluun. Vaikka paino- tai ulkonäköteemat voivat joillain liittyä hyvinvointiin, mutta mielestäni hyvinvointi määrittyy aivan muista asioista.

   Pidän kovasti KEHUVA-hankkeen lähestymistavoista ja näen sillä paljon tulevaisuutta ja loputtomia mahdollisuuksia monialaisessa työskentelyssä.

 2. Nimetön sanoo:

  Mielestäni KEHUVA-lähestymistapa vaikuttaa oikeanlaisesta toimintatavalta monen asiakaan kohdalla. Vaikka äkkiseltään KEHUVA voi vaikuttaa itsestäänselvyydeltä ja jotenkin helpolta ratkaisulta, ajattelen lähestymistavan olevan vaativa ja aikaa vievä, koska sen käyttöön tarvitaan luottamusta, sitoutumista, perehtymistä sekä halua prosessoida asioita. Itseensä tutustuminen ei aina ole helppoa ja siinä saattaa joutua epämukaville alueille. Onkin hyvin tärkeää, että ammattilaiset ovat itsekin perehtyneet oman kokemuksen kautta asiaan, jolloin on mahdollista tukea asiakasta paremmin.

 3. Nimetön sanoo:

  Terveelliset elämäntavat ja terveellinen ruoka. Mitä ne sitten jokaisen mielestä on? Mielestäni on hienoa että on aloitettu suuremmissa määrin puhumaan fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksestä. Aina ruoan ei tarvitse olla hyvää vain ravintoarvoiltaan tai terveellisyyden mukaan vaan joskus se voi olla hyvää mielenterveydellekin.
  Jokainen meistä tarvitsee tässä muuttuvassa maailmassa hetkiä pysähtyä ja olla läsnä itsensä kanssa. Itsearvostus ja itsemyötätunto ovat todella tärkeässä asemassa nykyaikana suorituskeskeisessä maailmassa. Meillä ammattilaisillakin se tahtoo ajoittain unohtua. Mielestäni meidän kaikkien tulisi kiinnittää huomiota kehoomme, itseemme, ruokasuhdettamme ja näiden suhdetta ympäristöömme.
  Mielestäni näiden asioiden ymmärtäminen ja työstäminen myös ammattilaisena on tärkeää. Haastavien asioiden kanssa työskentely vaatii usein meiltäkin sitä itsensä arvostamista ja lempeää suhtautumista itseen.

 4. Nimetön sanoo:

  Hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa ja laittaa todella itseä pohtimaan myös omaa suhdetta ruoka- ja kehoteemoihin. Tällä kuitenkin iso merkitys sekä ammatillisesti että henkilökohtaisessa elämässä. Omien lasten kanssa on myös tullut pohdittua näitä teemoja, nimenomaan huomioiden median, somen, ym. välittämät viestit ja kuinka toivoisi itse pystyvänsä välittämään lempeämpää ja joustavampaa suhtautumista niin ruokaa kuin omaa kehoa kohtaan.

 5. Nimetön sanoo:

  Kehuva-lähestymistapa on lempeä, kannustava ja keskittyy niihin olennaisiin hyvinvoinnin lähteisiin. Itsearvostus ja itsetuntemus kaikkinensa ovat erittäin tärkeitä osa-alueita, alkuja muutoksen tielle. Jos ammattilaisen itsearvostus ja oma tuntemus ovat hukassa, on näitä vaikeaa ohjata myöskään muille. Muiden ohjaamisessa on myös tärkeää huomioida, miten itse suhtautuu omaan kehoonsa ja ruokaan. Arvostan näkökulmia, mitä Kehuvassa hyödynnetään: Sapere, voimauttava valokuvaus, Somebody. Kokonaisuudessaan upea paketti, mitä terveydenhuollon ammattilaisten tulisi enemmän hyödyntää.

 6. Nimetön sanoo:

  KEHUVA ajattelu tapa lisää toiveikkuutta. Lempeyttä itseä ja muita kohtaan omassa epätäydellisyydessä. Mikä tavoite!

 7. Nimetön sanoo:

  KEHUVA on todella hieno hanke! Kuten tuossa jo mainittiinkin, kokonaisvaltainen terveyttä ja hyvinvointia edistävä syöminen lähtee itsearvostuksesta. Kun arvostaa itseään, haluaa myös tehdä itselleen hyvää. Samaa mieltä olen myös ajatuksesta, että liian ulkonäkökeskeisestä olisi hyvä päästä eroon ja keskittyä siihen, että ihmiset hyväksyisivät itsensä sellaisena kuin on.

 8. Nimetön sanoo:

  Tulee levollinen mieli, kun lukee KEHUVAn lähtökohdista. Samaan aikaan hämmästelen, miten niin usein työssäni unohdan ajatella asioist itsensä arvostamisen ja itsemyötätunnon kautta. Saati sitten, että en muista hyödyntää niitä työssäni, vaan helposti lähden perinteiseen asiantuntijaohjauksen malliin. Kehuva-ajattelun muistaminen vaatii aktiivista muistuttamista itselleen ja treeniä käytännön tilanteissa.

 9. Nimetön sanoo:

  Upea hanke. Itsearvostus ja -myötätunto ovat juurikin niitä asioita, jotka toimivat hyvän keho- ja ruokasuhteen perustana. Pidin myös lauseesta ”Epätäydellisyys ei erota meitä yksinäisyyteen, vaan yhdistää muihin ihmisiin”. Se kiteyttää, että täydellistä ihmistä ei ole olemassakaan, ja mikä edes on sitten ”täydellinen”? Kyseessä on melko suhteellinen käsite, jonka tavoittelusta olisi hyvä pyrkiä, edes pienin askelin pois, ja oppia hyväksymään itsensä.

 10. Nimetön sanoo:

  KEHUVA-malli lähtee mielestäni juuri oikeasta lähtökohdasta liikkeelle: itsensä arvostamisesta. Pohjana kaikenlaisille muutoksille elämässä on varmasti hedelmällisintä olla halu tehdä itselleen hyvää ja kokea itsensä sen arvoiseksi. On vaikea lähteä rakentamaan mitään uutta kovin huonolle pohjalle, siksi itsemyötätunto on tärkeä asia. Näin on toki myös, vaikka kyse ei olisikaan muutostilanteista, joista tosin terveydenhuollon kontekstissa usein on kyse.

 11. jk sanoo:

  KEHUVA-hanke vaikuttaa mielestäni erittäin tärkeälle ja hyvälle lähestymistavalle. Tutkimustuloksia on tullut jo tarpeeksi, että tiedämme ankaran, rajoittavan ja kielteisen ruoka- ja kehosuhteen luovan enemmän ongelmia kuin salliva, joustava ja myönteinen! Olen aivan samaa mieltä siitä että kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten olisi hyvä käydä kyseinen kurssi, sillä omat asenteet (olivat ne sitten tiedostettuja tai tiedostamattomia) paistavat asiakkaalle/potilaalle läpi. Varsinkin nuoret ovat alttiita näille vaikutuksille, mutta myös aikuiset. Edelleenkin monien terveydenhuollon ammattilaisten tai muuten nuorten kanssa työskentelevien ajatusmaailma kehonkuvasta/painosta/ruuasta on hyvin mustavalkoinen ja he varmasti tarkoittavat hyvää, mutta voivat saada enemmän huonoa kuin hyvää aikaan. Tämä verkkokurssi olisi varmasti hyvin herättävä monille tälläisille ihmisille. Kuitenkin yhteiskuntamme on edelleen hyvin ulkonäkökeskeinen ja painokeskeinen, joten on myös ymmärrettävää mistä nämä ajatusmallit ovat syntyneet.

 12. Nimetön sanoo:

  Kehuvan ajattelutapa on enemmän kuin tarpeen mediakeskeisessä nykymaailmassa. Itselläni on ollut aina hyvin ankara suhtautuminen itseeni ja kehooni, ja olen tehnyt pitkään kovasti töitä oman keho- ja ruokasuhteen kanssa, jotten tiedostamattakaan siirtäisi ajattelutapaa tyttärelleni. Ikävää on havaita, miten varhain tyttöjen keskuudessa aletaan kiinnittää huomiota omaan kehoon, ja verrata sitä toisiin. Vertailu laajenee myös kehon toimintaa kohtaan, kuka on notkea, kuka ketterä ja taidokas, kuka on kömpelö. Verkossa välitettävä tavoiteltava kehonkuva lisää vain paineita, jopa pelien hahmot ovat piirretty vastaamaan ”yleisesti ihannoitavaa kehonkuvaa”. Työtä on siis paljon. Kehuvan tavoite muuttaa ajattelutapaa ensin ammattilaisten keskuudessa ja sitä kautta vaikuttaa ensisijaiseen kohderyhmään, on mielestäni kerrassaan nerokas!
  Aiemminkin täällä oli kommentoitu Kehuvan lähestymistavan tarpeellisuutta kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville heidän tarpeensa näkökulmasta. Meille ammattilaisillekin on hyödyksi oman itsensä ja kehon hyväksyminen.

 13. Eija sanoo:

  Erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen verkkokurssi. Mukava ja tarpeellista, että suhdetta itseen käsitellään myös ruokasuhteen kautta. Tällä verkkokurssilla ruokasuhde käsite tulee esille erittäin monipuolisesti, kokonaisuutena, inhimmillsien ihmisen kannalta. Armolisuus ja lämmin suhtautuminen itseen on ainut mahdollisuus muutokseen, niin kuin kurssin aloitus aforismissa todettiin.
  Ihmis mieli on jännä. Se takoo helposti, että pitäisi ja pitäisi ja pakko ja pakko. Armollisuus unohtuu, kun ankara sisäinen ääni vaati. Mutta kun opettelee lempeyttä ja armollisuutta itseään kohtaan, voi muutokselle olla erit lähtökohdat ja armollisemmat tavoitteet. Tällöin huomaa oman inhimmillisyyden ja sen hyväsyttyään paremin, hyväksyy yäpärillä näkemän ja kokeman helpommin. Luo itseen sä ja ympäristöönsä enemmän hyvää ja rikastutta yhteistä elämäämme.
  Kurssilla oli hyvä ajatus yhdessä jakaminen. Kun uskaltaa tunnistaa ja tunnustaa itselle omia haasteita, voi niitä paremmin reflektoida toisten kanssa ja saada tukea istelleen. Olemme myös toisiamme varten.
  Voimavaralähtöisyys on erittäin armollinen tavoiteen lähtökohta. On hyvä huomioida elämän tilanne ja ympäristölliset tekijät, niiden mahdollisuudet ja haasteet. Ja tärkeänä se, että meidän aikuisten tulisi itse miettiä ensin omaa suhdettamme kehoomme ja itseemme ja millaista viestiä mahdollisesti valitämme siitä ympäristöömme. Ja ennen kaikke tavoitella tyytyväisyyttä itseemmme kokonaisena, unohtamatta että voimme vaikuttaa siihen!

  • Anu sanoo:

   Koen, että suhde itseen, omaan kehoon ja oma ruokasuhde ovat niin henkilökohtaisia ja arvolataantuneita asioita, että tarkasteltaessa niitä ammattilaisena on ensiarvoisen tärkeä osata osoittaa kunnioitusta ja lempeää hyväksyntää aidosti. Olemme ammattilaisina mallintamassa sitä, miten toisen kehoon voi suhtautua, miten voimme rakentaa luottamuksellista ilmapiiriä ja hyväksyvää kohtaamista. Viestinnässä vaikuttavat sanojen lisäksi kehon kieli, eleet, ilmeet, äänenpainot, asento, katse… Jotta voi olla tietoinen siitä, mitä tilanteessa tapahtuu, miten kumpikin reagoi ja mitä viestejä välittää, tulee kehittää itsetuntemustaan ja omaa suhdettaan kehoon ja ruokaan.
   Yhdessä jakaminen on olennainen osa oppimista ja erilaisuuden hyväksymistä. Se avaa näkökulmia ja auttaa sanoittamaan ajatuksia.

 14. Nimetön sanoo:

  Vaikka tutkittu tieto ruoasta ja ravitsemuksesta toki ajattelua ja toimintaa ohjaakin, on hyvään lopputulokseen monta tietä. Kasvavien lasten kanssa myönteinen, salliva, osallistava ja innostava ote on tärkeä. Tuo yhteenkuuluvuuden kokemus on olennainen. Tavoitteena on erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen niin muissa kuin itsessä. Sensitiivinen vuorovaikutus ja lähestymistapa toimii, kun kasvattaja on tietoinen omasta historiastaan ja sen muovaamasta suhteestaan kehoonsa ja syömiseen. Amattillisuuteen on silloin helpompi päästä.

 15. Nimetön sanoo:

  Aivan ihana lähestymistapa.<3 Tällainen koulutus olisi tarpeen monilla eri aloilla ja tässä koulutuksessa oleva, lempeä suhtautuminen painoon ja ruokaan tulisi olla ihan normaali käytäntö. Tuntuu, että nykyään vallitsee kunnon syyttelykulttuuri: monesti sanotaan, että voi voi kun olet ylipainoinen, mutta mitään keinoja sen hallitsemiseen ei anneta. Pitäisi huomata, mitä taustalla on ja korostaa laihduttamisen sijaan elämäntapamuutosta. Tällaiseen kehuva olisi täydellinen!

 16. Nimetön sanoo:

  Aikuisen, joka toimii varsinkin lasten ja nuorten kanssa, on tärkeää osata arvostaa omaa kehoaan ja omaa ruokailuaan, sillä lapset ja nuoret kyllä huomaa, jos aikuinen opettaa toisin kuin mihin on itse orientoitunut. Vaikka ei toimisi edes lasten ja nuorten kanssa, on terveestä ja hyvästä suhteesta itseensä vain hyötyä, sillä silloin motivaatio toimii sisäisesti ja hyvät valinnat tehdään, koska ne tekee itselle hyvää.

  Opettajuus tuo vastuuta ja sen takia terve suhde itseen ja kehoon on tärkeä ”lähtökohta” opetuksessa, jota tulee tukea. Nuoret varsinkin saavat paljon paineita sosiaalisesta mediasta ja heidän näkemyksensä omasta kehosta on herkästi vääristynyt. Sosiaalinen media luo ainakin jossain määrin ilmapiiriä tee näin ja näin, jotta olet hyvä ja onnellinen. Jokainen henkilö on tärkeä riippumatta omista valinnoistaan tai kehostaan. Myös kauneusihanteet ovat vääristyneitä. Ollakseen kaunis tai komea, täytyy olla hoikka, sopusuhtainen, enemmän tai vähemmän lihaksikas ja rasva ei saa kehossa näkyä. Jokaisen keho on erilainen ja on täysin mahdotonta tunkea jokaista tähän muottiin ja sen muotin tulisikin hajota. Tätä olisi tärkeä korostaa myös opetuksessa. Onneksi tähänkin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota ja toivottavasti asiat etenevät edelleen myös sosiaalisessa mediassa!

  • Jemina sanoo:

   Todella tärkeä verkkokurssi ja pidän siitä että ensin pohditaan sitä omaa suhdetta kehoon, ruokaan. Näi tiedostamme omat näkemyksemme ja osaamme olla tuomatta näitä asiakastyöskentelyyn mm. Näkemyksiä terveellisestä syömisestä,painosta yms.

 17. Nimetön sanoo:

  Mielestäni hankkeessa tärkeintä on osata olla itsellensä armollinen. Nykyaikana somen tuomat paineet, varsinkin nuorille, ovat järkyttävän suuria. Somessa tehdään täydellinen malli, jonka mukainen jokaisen yksilön täytyisi olla. Täten varsinkin lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaisten, kuten opettajien ja oppilashuollon työntekijöiden, olisi hyvä suorittaa tämä verkkokoulutus.

  On tärkeä ajatus, että ensin ammattilaisen on oltava sinut oman kehonsa kanssa ja oltava itselleen armollinen, ennen kuin voi auttaa näissä asioissa jotakuta toista. Tämä täytyy pitää mielessä.

 18. Nimetön sanoo:

  Mielestäni jokaisen nuorten kanssa työskentelevän olisi hyvä tutustua KEHUVA-lähestymistapaan. Olisikin todella tärkeää, että KEHUVA-verkkokoulutuksen suorittamisen mahdollisuus saataisiin ammattilaisten tietoisuuteen. Meidän tulevien ammattilaisten on tärkeää pohtia ensin omaa ruoka- ja kehosuhdettamme, jotta voimme hyödyntää opittua työssämme. Jokainen täytyy kohdata lempeästi ja hyväksyttynä, lempeä suhde itseen ei synny negatiivisten kokemusten ja kommenttien kautta.

 19. Nimetön sanoo:

  KEHUVA lähestymistavan taustalla oleva ajatus itsensä ja oman kehon hyväksymisestä on ihailtava ajatusmalli. Itseä pitää osata arvostaa ja samalla pitää osata myös olla armollinen. Jokainen päivä ei välttämättä ole hyvä päivä eikä aina löydä itsestään mitään hyvää sanottavaa, mutta jos jokainen sanoisi edes yhden positiivisen asian itselleen päivässä. Uskon sen pitkällä tähtäimellä vievän pitkälle ja muokkaavan omaa ajatusmallia. Ammattilaisen näkökulmasta katsottuna, kun opit ensin olemaan sinut itsesi kanssa on sinun helpompi jakaa samaa ajatusmallia eteenpäin.

 20. Nimetön sanoo:

  KEHUVA- lähestymistapa on oivaltava ja ihana tapa tutustua ja lähestyä omaa ruokasuhdetta sekä kehonkuvaa. Oman kehon tunteminen ja hyväksyminen on ensiarvoisen tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Täten on myös oleellista, että ammattilaiset tuntevat ja tiedostavat sekä hyväksyvät oman ruokakäyttäytymisen, jotta osataan olla tukena ja apuna toisille. Pidän siis kovasti tästä koulutuksesta ja koen tämän olevan tärkeä aihe nykyhetken ja tulevaisuudenkin näkökulmasta. Hienoa, että on lähdetty kehittämään tätä lähestymistapaa, jotta opitaan keskittymään olennaisiin ja tärkeisiin aiheisiin tunnistaaksemme kukin omat kehonkuvamme hyvinvoinnin peruspilarina 🙂

 21. Nimetön sanoo:

  Mielestäni tämä KEHUVA- lähestymistapa on erittäin tärkeä ja pitäisi olla kuulua moneen ainakin kaikkiin kasvatus- ja terveydenhuollon koulutuksiin. Median on täynnä hyvin syyllistävää ja ihmisiä hyväksikäyttäviä ajatusmalleja, jotka saavat meidät ihmiset tuntemaan itsemme epäonnistuneiksi sekä aiheuttamaan paljon mielenterveydellisiä ongelmia. Kuitenkin omalta osaltani täytyy sanoa, että olen sosiaalisen median avulla itse löytänyt paljon myönteisen ruoka- ja kehosuhteen puolesta puhujia. Näiden tilien avulla olen alkanut pohtimaan omaa ruokauhdettani ja saanut paljon apua tähän näistä tileistä. Matka on vielä kesken mutta olen saanut jo paljon uusia ajatuksia ja alkanut huomaamaan kuinka syvällä vääristynyt ja haitallinen ruoka- ja kehosuhde on yhteiskunnassamme. Kuitenkin omasta positiivisesta kokemuksesta huolimatta some on todella kuplittunut, jolloin hyvät ja informatiiviset tilit jäävät joiltain ihmisiltä kokonaan näkemättä. Pidän itse nuorena ihmisenä tärkeänä juuri sosiaalisen median vaikutusta omaan ajatteluun. Kun myönteisiä ruoka- ja kehokuvia sekä tekstejä näkyy omassa somessa päivittäin, tapahtuu väkisinkin uuden oppimista ja oivaltamista ilman, että asiaa edes välttämättä itse huomaa. Vaikka sosiaalinen media on varmasti myös tuonut paljon negatiivista ja esimerkiksi paineita ulkonäköön mutta uskon sillä olevan myös mahdollisuuksia kääntää kelkan toiseen, positiiviseen suuntaan.

  Pidän tärkeä ja omiin arvoihini sopivana juuri tälläisen ruoka- ja kehokuvan ajatusmallin kuin KEHUVA -hanke antaa. Olen kokenut, että tästä asiasta puhuminen on vielä itselle vaikeaa vaikka sanottavaa olisikin paljon. Tämän vuoksi onkin tärkeää ammattilaisena ensin käydä prosessi itse läpi, jotta on valmis puhumaan asiasta oikeilla sanoilla, nimillä ja termeillä ja jotta pystyisi olemaan kuunteleva aikuinen lapselle tai nuorelle, jonka luokse kääntyä tässä vaikeassa ja hämmentävässä asiassa. Sillä tästä aiheesta hämmentävän tekee yhteiskunnan kovin erilainen ajatusmalli ruokaa ja kehoja kohtaan.

  • Nimetön sanoo:

   Rakastan jo nyt tätä koulutusta! Lempeä ja hyväksyvä lähestymistapa on se mitä asiaan tarvitaan. Toivottavasti mahdollisimman moni asiantuntija kasvatus- ja terveydenhoitoalalla käy tämän. Toki varmasti materiaaleista ja kurssista olisi hyötyä kenellä vain. Meillä kaikilla on kuitenkin jonkinlainen suhde kehoon ja ruokaan.

  • Nimetön sanoo:

   Olen täysin samaa mieltä kanssasi! Uskon, että KEHUVA-hankkeella niin kouluttajat, terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat sekä oppilaat ja asiakkaat löytäisivät työkaluja myönteisemmän oman ruoka- ja kehosuhteen sekä itsetunnon kannalta. Mielestäni hankkeen lempeä ja hyväksyvä lähestymistapa on hyvä vastakohta esimerkiksi juuri sosiaalisen median antamille epäonnistumisen tunteille.

 22. Nimetön sanoo:

  Ihan todella upea juttu tämä koulutus ja kehuva lähestymistapa! Super tärkeitä teemoja ja näkökulmia asioihin. Todella tarpeellinen itselle tulevassa työssä ja varmasti hyvä työkalu tosi monella alalla.

 23. Nimetön sanoo:

  KEHUVA-lähestymistapa on mielestäni äärimmäisen tärkeä kaikille nuorten kanssa työskenteleville ja miksei muillekin. Tutustuminen omaan keho- ja ruokasuhteeseen on tarpeellista, jotta voi tukea muita vastaavien kehittymisessä. Nyky-yhteiskunta ruokkii heikkoa itsetuntoa ja erkaannuttaa meitä kehoistamme, joten keho- ja ruokateemojen pohtiminen ja työstäminen on tärkeää. Mahtava kurssi, jota voisi suositella oikeastaan kenelle tahansa. Tarvitsemme kaikki enemmän arvostusta itseämme ja kehojamme kohtaan.

 24. Nimetön sanoo:

  Oman ruoka- ja kehosuhteen pohdiskelu on äärimmäisen tärkeää ihan jokaiselle, ja erityisesti meille, jotka tulemme työskentelemään tämän aiheen parissa. Jotta pystymme hyvin auttamaan muita, on oma pohja oltava kunnossa. Täydellinen ei tarvitse olla, mutta on hyvä tiedostaa oma tilanne ja haasteet. KEHUVA-lähestymistapa aiheeseen on todella hyvä, ja tämän kaltainen koulutus olisi järkevä kaikkien kyseisten asioiden kanssa työskentelevien käydä läpi.

 25. Nimetön sanoo:

  Koen koulutuksen olevan todella tärkeä kaikille, jotka tulevat työskentelemään tai työskentelevät jo nyt nuorten kanssa. Ruoka- ja kehoteeman käsitteleminen eivät ole mitään yksinkertaisia asioita, vaikka ne hyvin arkipäiväisiä asioita ovatkin. Valitettavasti vääränlaisella ruokakasvatuksella voi aiheuttaa vuosien haitat nuoren elämään. Odotan kurssilta paljon oman ruoka- ja kehosuhteen kehittämiseen, sillä itsekin kamppailen vielä usein samojen haasteiden kanssa kuin varmasti moni nuorikin.

 26. Nimetön sanoo:

  Koen, että jokaisen, joka työskentelee ruoka- ja kehoteemojen ympärillä on tärkeää miettiä omaa suhtautumista omaan syömiseen ja kehoon sekä asenteitaan ja ennakkoluuloja muiden kehoihin ja syömistapoihin. Ennakkoasenteet välittyvät herkästi eteenpäin, etenkin jos niitä ei tiedosta. Lisäksi koen, että on tärkeää tehdä ajatustyö ensin omalla kohdalla, jotta voi sitten auttaa muita. Toisaalta koen, että tämä ajatusprosessi on pitkä, eikä siinä välttämättä tule koskaan valmiiksi. On tärkeää palata aiheen ääreen aina tasaisin väliajoin.

 27. NIMETÖN sanoo:

  KEHUVA on hieno lähestymistapa ja uskon, että tämä kurssi olisi kaikille hyvä käydä. On tärkeää tarkastella omaa suhdettaan ruokaan ja kehoon, koska oma suhtautuminen vaikuttaa omaan ohjaustyöhön. Motivaatio terveellisiin elämäntapoihin lähtee hyvin pitkält itsensä arvostamisesta ja ajatuksesta, että oma keho on arvokas.

 28. Tilda sanoo:

  On erittäin tärkeä pyrkiä ammattilaisen arvioimaan omaa suhtautumistaan ruokaan ja kehoon, koska oma suhtautuminen pakostikin vaikuttaa omaan ohjaustyöhön ja asiakas voi aistia sen. Oma suhtautuminen voi näkyä asennosta, äänenpainosta, eleistä ja muusta sanattomasta viestinnästä, vaikka kuinka yrittäisi sanoin kertoa toista tarinaa. Siksi omat tuntemukset on hyvä tunnistaa. Vain silloin voi kehittyä itse myös terveydenhuollon ammattilaisena.

  KEHUVA-hankkeen näkökulma ei myöskään unohda terveyttä, joka on kaiken edelleen lähestymistavan päämäärä. Kehopositiivisuudessakin on viime vuosina noussut esiin ääripää, joka myös kieltää ruoan ja terveyden yhteyden ja sen merkityksen. Itseään tulisi rakastaa niin paljon, että mitään muutoksia ei pitäisi/saisi tehdä. Kuitenkin tutkimusnäyttö puoltaa juurikin tämänkaltaisen itsearvostus keskeisen lähestymistavan puolesta, jonka keskiössä on edelleen sekä fyysisen, että psyykkisen terveyden edistäminen. Tämä on suunta, jolla voidaan parantaa erittäin suuren ihmisjoukon elämää ja terveyttä.

  • Nimetön sanoo:

   Jep, kun tykkää itsestään ja arvostaa itseään, haluaa pitää myös huolta itsestään, esim. syömällä ja liikkumalla, ja pitää huolta myös terveydestään.

 29. Nimetön sanoo:

  KEHUVA on hieno lähestymistapa sote-alan työhön ja uskon, että on tärkeää tarkastella ensin omaa suhdettaan ruokaan ja kehoon. Näin huomaa omia ennakkokäsityksiä, heikkouksia ja vahvuuksia, joita voi sitteen työssään hyödyntää ja huomioida. Positiivinen suhtautuminen kehoon ja ruokaan on mielestäni todella keskeistä ihan vauvasta vaariin ja uskon sen vaikuttavan keskeisesti myös hyvinvointiin.

 30. Kati sanoo:

  Ajattelisin, että Kehuva-verkkokurssi olisi suotava käydä jokaisen sote-alalla työskentelevän ammattilaisen Kohtaamisen tueksi. Kurssi auttaa ammattilaisen tarkastelemaan omaa suhdettaan kehoonsa sekä itsemyötätuntoon ja auttaa kiinnittämään huomiota Kehuva:ssa esiin nostettuihin teemoihin. Minusta on tärkeää nostaa esille näitä teemoja, jotta voidaan kokonaisvaltaisemmin ja myötätuntoisemmin kohdata herkässä tilanteessa olevia asiakkaita.

 31. Anne sanoo:

  Pidän ajatuksesta, että terveys, hyvinvointi ja terveellinen syöminen lähtevät itsearvostuksesta. Kun arvostaa itseään, haluaa tehdä itselleen hyvää. Positiivisen kautta. Tätä lähestymistapaa on tuotu myös ravitsemustieteen opinnoissa jonkin verran esiin. Toisaalta jossain takaraivossa edelleen on ajatus, että pitäisi syödä tietyllä tavalla ollakseen terveellinen, ja näitä neuvoja on niin helppo antaa. Ylipainokin on tunnetusti riskitekijä monille terveysongelmille, ja usein maltillinen laihduttaminen näihin auttaa. Näkemykset ovat siis jossain määrin ristiriidassa, mikä aiheuttaa myös itselle ammattilaisena haasteita ja sisäistä ristiriitaa. Jonkinlainen kompromissi tai oivallus tästä pitäisi löytää, mutta se vaatii varmasti vielä prosessointia oman pään sisällä. Toivottavasti saan tästä kurssista apua.

  • Maija sanoo:

   Voin yhtyä tähän Annen kommenttiin, sillä ajattelen asiasta hyvin samalla tavalla. Juuri tuo ajatus, että kun arvostaa itseään, haluaa tehdä myös itselle hyviä valintoja. Joskus ne voivat olla enemmän terveyttä edistäviä ja joskus vähemmän, mutta uskon, että lopputuloksena terveyttä edistävät valinnat korostuvat. Itsensä hyväksyminen ja arvostaminen siis mahdollistavat myös terveyttä edistävien valintojen tekemisen.

 32. Nimetön sanoo:

  Näiden teemojen ympärillä tulisi viettää tovi jos toinenkin kaikkien, jotka työssään ohjaa edes vähäisessä määrin elintapa-asioita. Asenteet välttyvät puheeseen ja non-verbaaliin viestintään äärettömän herkästi.

 33. Nimetön sanoo:

  . Tämän uuden lähestymistavan myötä olen alkanut ajatella omasta syömisestäni eri tavalla. Armollisuutta ja sallivuutta on tullut lisää, eli tietty ajatus ja prinsiipit omassa syömisessä on, mutta ei enää yhtä mustavalkoisesti kuin aiemmin. Työarjessa tämä näkyy esimerkiksi niin, että jos aiemmin arvotin energiajuomat pahoiksi asioiksi, niin nyt yritän avata asiaa nuorelle eri tavalla. Saatan sanoa, että ”Hyvä että ostit tällä kertaa kaksi juomaa viime viikon kuuden juoman sijasta!” Olen kokenut tämän tavan erittäin hyväksi. Nuorten kanssa pääsee paljon paremmin keskustelemaan ilman vastakkainasettelua. 🙂

 34. Mari sanoo:

  Pyrin asiakastyössäni tarkkailemaan omaan olemustani ja kehollisuuttani sekä sanallisia viestejäni liittyen ravitsemukseen ja kehollisuuteen. Tarkistelen olenko aito vai teeskentelenkö, olenko rehellinen itselleni ja asiakkaalleni. Tiedän, että asiakkaani ovat erittäin herkkiä havainnoimaan ja tulkitsemaan auttajaansa.
  Tunnistan usein ammattilaisten ristiriitaa tavoitteissa ja menetelmissä. Olen päätynyt siihen, että suhde omaan kehoon, ravitsemukseen ja itsestä huolehtimiseen on nyrjähtänyt. Tällöin asiakkaan on vaikea luottaa, alisuoriutuu tai jopa aloittaa tai jatkaa omaa taisteluaan ja vastusteluaan muutosta kohtaan voimavaroja kuluttaen.

 35. Alli sanoo:

  En voisi olla enempää samaa mieltä lukemani ja muiden kurssilaisten kommenttien kanssa. Oivalista KEHUVAssa on myös se, että lähdemme liikkelle meidän ammattilaisten omasta suhteesta itseen, ruokaan ja kehoon. Näissä riittää itsellänikin vielä pohdittavaa, kuten myös itsemyötätunnon kehittämisessä.

 36. Minna sanoo:

  Oi, olen haltioitunut! 🙂 Pitkästä aikaa innostun jostakin näin kovasti. Upeaa!
  Tämä on minulle jotenkin niin tuttua ja juuri sitä mitä olen yrittänyt asiakkailleni työssäni välittää. Tämä antaa minulle kyllä vahvistusta ja uskoa lähestymistapaani ja antaa nyt vielä lisää työkaluja työhöni. Kiitos!! Juuri tällaiseen lähestymistapaan olen jo uskonut pitkään, puntari työhuoneen nurkassa pölyttyy pölyttymistään…

 37. nimetön sanoo:

  Lempeä ja hyväksyvä, positiivisen myönteine ote. Tämä on jotain muuta kuin mihin itse lapsuudessa olen kasvanut. Me aikuiset ensin, kunhan sisäistämme tämän ajattelutavan, voimme todellakin omassa arjessa, perheessä, lähipiirissä – ja sitten toki työssämme viedä tätä myöntteistä, hyväksyvää ajattelutapaa eteenpäin. Tärkeä asia, joka on monella tapaa nykypäivänä pinnalla. Ja kaipaa paljon juuri tämänkaltaista lähestymistapaa ja näkökulmaa.

 38. Elli sanoo:

  KEHUVA on todella tärkeän aiheen ytimessä. Kehomyönteisyydestä (tai kehopositiivisuudesta) näkee aina silloin tällöin juttua mediassa, mutta harvoin aihetta on osattu lähestyä näin kokonaisvaltaisesti itsearvostuksen tai varsinkaan itsemyötätunnon kautta. Kuten monissa aiemmissakin kommenteissa todetaan, olisi todella hienoa, mikäli tällaista lähestymistapaa alettaisiin opettamaan ja toteuttamaan jo varhaiskasvatuksesta asti. Sosiaalisen median aikakausi voi keho- ja ruokapuheen kannalta olla joskus melko armotonta ja mikäli esimerkiksi itsemyönteisyyttä pääsisi harjoittamaan jo nuoresta iästä alkaen, voisi kenties tulevaisuudessa omata parempia keinoja suodattaa tietynlaista informaatiota.

  Terveysalan ammattilaisena olisi tärkeää muistaa se, että fyysisistä tekijöistä, kuten painosta huolimatta, omaa itseään ja kehoaan voi silti tarkastella myönteisessä valossa ja arvostaa sitä, mitä kaikkea oma keho onkaan käynyt läpi. Uskon, että motivaatio terveellisiin elämäntapoihin lähtee hyvin pitkälti juurikin itsensä arvostamisesta ja ajatuksesta, että oma keho on tarpeeksi arvokas ja että se ansaitsee huolenpidon.

 39. Tanja A sanoo:

  Tämä lähestymistapa on erittäin tervetullut vanhanaikaisen valistamisen tilalle! Yksilön valinnat harvoin ovat kiinni tiedonpuutteesta… Itsearvostus ja itsemyötätunto, nämä ovat avainsanoja! On erittäin hienoa päästä näiden teemojen ympärille kehittämään omaa osaamistaan ammattilaisena! Asiakkaan arvostava kohtaaminen ei sisällä syyttelyä, vaan lempeää ohjaamista kohti hyväksyntää, jonka kautta voi alkaa muutoksia tapahtua.

 40. Anita sanoo:

  Erittäin tärkeää saada lisää tietoa. Tämä verkkokurssi sopii hyvin oman ohjaustyöni tueksi. Terveydenhuollon ammattilaisena olen jo oppinut ettei ketään voi pakottaa muutosten tekemiseen, virheiden kaivelu ja sormella osoittelu karkottaa asiakkaan. Myönteisyys ja asiakkaan oman tilanteen kartoitus on tärkeää, motivoivan haastattelun avulla saadaan asiakas itse oivaltamaan omat tarpeensa ja sen mihin haluaa muutosta. Koen, että kehuva-hanke antaa minulle lisää työvälineitä ohjaustyöni tueksi.

 41. Anna sanoo:

  Tämä verkkokoulutus on jo tässä alkuvaiheessa osoittautunut todella hyväksi (selkeä, positiivinen ja hyvin etenevä). Monet eri ammattiryhmät hyötyisivät kehotyytyväisyyden ja ruokasuhteen pohtimisesta – niin varhaiskasvatuksen työntekijät, sote-ammattilaiset kuin koulujen opettajat ja urheiluseurojen valmentajatkin. Hyväksyntä ja positiivinen lähestymistapa lisää luottamusta ohjaajan ja asiakkaan välillä, ja se on välttämätön pohja kaikelle jatkosuunnittelulle.

 42. Nimetön sanoo:

  Meidät ammattilaiset (ainakin terveydenhuollossa) koulutetaan etsimään ”virheitä”/toimintavajeita”´, joita sitten voimme lähteä asiantuntijoina korjaamaan. Ehkä siksi meidän on vaikea ajatella asiakkaassa jo hyvin olevia asioita. Kehotyytyväisyydestä liikkeelle lähteminen vaatii harjoittelua. Kiitos, että saamme harjoitella sitä tässä koulutuksessa.

 43. Nimetön sanoo:

  Tämä on erittäin tervetullut koulutus sekä työn että oman itsen kannalta, Tämän avulla voi helpommin sanoittaa asioita ja sitä kautta ymmärrys kasvaa. Myönteinen kehonkuva ei ole ennekään ollut itsestään selvää, mutta tuntuu siltä, että nykyajan nuoret joutuvat tässä suhteessa aiempaa tiukemmille. Kuvaviestintä oan kaikkialla ja saa helposti aikaan lisääntyvää itsen vertailua muihin. Usein nuoret näyttävät kiinnittävän huomiota hyvinkin pieniin yksityiskohtiin omassa kehossaan ja ne voivat saada suhteettoman suuren mittakaavan.

 44. Irene sanoo:

  Tällainen lähestymistapa on ihan oleellisen tärkeä. Uskon, että ihmisten kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan lisääntyy merkittävästi, kun vuorovaikutuksessa on läsnä arvostava, hyväksyvä ja lempeä ote sekä toisen kuuntelu.

 45. Nimetön sanoo:

  Todella paljon ajatuksia herättävä toimintamalli; uskon että toimii hyvin myös terveysneuvonnassa perheiden ja nuorten kanssa työskentelyssä sekä myös aikuisten ohjannassa. Uuden tavan opettelu vie aikaa. Ttodellakin on hyvä ensin ammattilaisen oppia tuntemaan oma kehosuhteensa ja suhteensa ruokaan.

 46. Mirva sanoo:

  KEHUVA-hanke sisältää paljon hyvää ja hankeen sisältämiä teemoja voisi lämpimästi suositella koulujen opetussuunnitelmiin. Huomasin pitäväni myös erityisesti lähestymistapoihin liittyvästä termistä ”itsemyötätunto”. Jokainen meistä tiedostaa varmasti tilanteita, jolloin soimaa sisäisesti itseään karuin sanakääntein ja mikä pahinta, sisäinen puheemme itsellemme on usein paljon ankarampaa ja rumempaa, kuin mitä sanomme ääneen läheisillemme. Ikään kuin itseään saisi kohdella miten vain.. Teen töitä nuorten kanssa ja törmään tällaiseen ”itse ruoskintaan” säännöllisesti. Pyrin työssäni aina ratkaisukeskeisyyteen, joten en soimaa nuorta tehdyistä virheistä, vaan ehdotan aina, että miettisimme yhdessä, mitä voisimme tehdä ”näiden sattumien jälkeen”, että miten nuori voisi päästä jaloilleen ja eteenpäin. Näissä tilanteissa nuori palaa yllättävän usein virheisiinsä ja toteaa itsensä tyhmäksi, idiootiksi tms. eli itseään kohtaan ollaan aika armottomia. Uskon, että jos näitä KEHUVA-hankkeen teemoja pidettäisiin esillä koko lapsen ja nuoren kasvupolun ajan päiväkodista lukioon, meillä olisi jossain vaiheessa myönteisen minäkäsityksen ja kehonkuvan omaavia nuoria aikuisia.

  • Tiia sanoo:

   Tässä toit mielestäni tärkeän ajatuksen esiin – päiväkodista lukioon olisi tärkeä pitää tätä teemaa esillä sopiviin aiheisiin/tunteihin liittyen. Itsemyötätunto ja toisaalta itsearvostus. Tuntuu, että kasvatus on kyllä osittain menossa oikeaan suuntaan, mutta olisi hyvä tuoda vielä enemmän esille.

 47. Nipsu sanoo:

  Tällaiselle verkkokoulutukselle olisi mielestäni tarvetta hyvin monissa ammattiryhmissä. Valitettavan usein kohtaa ihmisiä, jotka kerta toisensa jälkeen kuulevat esim. terveydenhuollossa ylipainostaan ja laihduttamisesta ainoana keinona edistää terveyttään. Ihmisen kohtaaminen ihmisena, arvostettuna ja hyväksyttynä on äärettömän tärkeää.

 48. Johanna Hiltunen sanoo:

  Tämä verkkokoulutus olisi tärkeä esim. nuorten kanssa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille esim. terveydenhoitajille, lääkäreille, nuorten osastoilla toimiville sairaanhoitajille ja muille terapeuteille esim. fysioterapeutit, toimintaterapeutit.
  En myöskään unohtaisi koulujen opettajia esim. liikunnan- ja terveystiedon opettajia ja kuraattoreita.

  Saatte kyllä olla oikeasti ylpeitä siitä, että olette saaneet luotua näin hienon kokonaisuuden. Aion markkinoida koulutusta edelleen. Vieläko otatte mukaan ”halukkaita”?

  • Sanna sanoo:

   Tämä verkkokurssi on avoinna tällaisenaan elokuun loppuun asti. Syksyllä meillä on lisäksi päivän mittaisia ”livekoulutuksia Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Näihin kaikkiin on vielä mahdollista ilmoittautua. KEHUVAn verkkosivuilta löytyy lisätietoja!

 49. Jonna Rautavirta sanoo:

  Mielestäni tämän suuntaisia hankkeita tarvittaisiin enemmän. Nykyinen keho- ja ruokapuhe esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on todella negatiivista. Se, että ihmisiä kannustetaan hyväksymään itsensä ja sitä kautta tukemaan ihmisen hyvinvointia on tärkeää.
  On myös tärkeää, että ammattilaisia koulutetaan kiinnittämään huomiota omaa kehonkuvaan ja ruokasuhteeseen. Nykyisin on niin automaattista puhua laihduttamisesta ja kuinka on syönyt liikaa kesällä jäätelöä tai tehnyt karkkilakon uuden vuoden lupauksena. Tämä tapahtuu niin automaattisesti, että ihmiset eivät ymmärrä, tämmöisen puheen satuttavan jotakin. Ammattilaisten olisi erityisen tärkeää kiinnittää siihen huomiota, koska asiakkaat lukevat helposti myös meidän ilmeitä ja eleitä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s